Bez książek nie ma naukiZalążkiem uczelnianego ośrodka wydawniczego było utworzone w Bibliotece Głównej, w 1962 roku, samodzielne stanowisko do spraw wydawnictw uczelnianych. Taką zmianę organizacyjną wymusiła sytuacja: coraz większe zapotrzebowanie studentów na skrypty, podręczniki i monografie naukowe. W roku 2012 minęło 50 lat działalności Wydawnictwa Uczelnianego.

Nie sposób policzyć wszystkich druków, które przez te lata wyszły spod maszyn drukarskich wydawnictwa. Nakłady na pewno idą w miliony, tym bardziej, że przez 50 lat burzliwego rozwoju uczelni zmieniło się od tamtej pory wszystko. 

Dziś Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Medycznego prowadzi szeroko zakrojoną działalność wydawniczą i poligraficzną. Wydaje przede wszystkim pozycje naukowo-dydaktyczne: monografie, podręczniki, skrypty, czasopisma: Journal of Medical Science, Pielęgniarstwo Polskie, Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu, Dental Forum, gazetę studentów PULS, rozprawy habilitacyjne, materiały konferencyjne, informatory o studiach dla wszystkich wydziałów oraz inne druki dla wszystkich jednostek uczelni.

Przez 50 lat działalności Wydawnictwo miało swoje siedziby w różnych miejscach. Najdłużej w internacie pielęgniarek zlokalizowanym przy Ortopedyczno-Rehabilitacyjnym Szpitalu im. Wiktora Degi przy ulicy 28 Czerwca 1956 r. 135/147 w Poznaniu. Od 2005 roku Wydawnictwo Naukowe UMP wraz z pełnym zapleczem poligraficznym mieści się w gmachu Collegium Stomatologicum przy ulicy Bukowskiej 70 w Poznaniu.