KontaktWydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Medycznego
im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Collegium Stomatologicum, ul. Bukowska 70, 60-812 Poznań
wydawnictwo@ump.edu.pl
tel.: 61 854 71 52, fax: 61 854 71 51


Punkt Sprzedaży Wydawnictw Naukowych

ul. Przybyszewskiego 37A, 60-356 Poznań
wejście od ul. Rokietnickiej


Punkt Sprzedaży czynny:
poniedziałek: 9.00–17.00
wtorek-czwartek: 7.15–15.15
piątek: 7.15–12.00
sobota, niedziela: nieczynny


Sprzedaż wysyłkowa, zamówienia

tel./fax: 61 854 74 14
e-mail: sprzedazwydawnictw@ump.edu.pl

Zespół


Kierownik
mgr Grażyna Dromirecka
gdromirecka@ump.edu.pl
tel.: 61 854 71 52

Z-ca kierownika
Jerzy Nowaczyk
jnowaczyk@ump.edu.pl
tel./fax: 61 854 71 51

Redaktorzy
mgr Barbara Błażejczak
bblazejczak@ump.edu.pl
tel.: 61 854 71 55

mgr Beata Łakomiak
blakomiak@ump.edu.pl
tel.: 61 854 71 54

Sekretarz wydawnictwa
mgr Piotr Ermanowicz
permanowicz@ump.edu.pl
tel.: 61 854 71 06

Grafik
Bartłomiej Wąsiel
bwasiel@ump.edu.pl
tel.: 61 854 71 56

Drukarnia

Starszy mistrz
Przemysław Łopiński
plopinski@ump.edu.pl
tel.: 61 854 71 57

Mechanik maszyn poligraficznych
Ryszard Kurowski
tel.: 61 854 71 58

Pracownik pomocniczy
Marzena Oljasz
tel.: 61 854 71 59

Punkt Sprzedaży Wydawnictw Naukowych

Referent administracyjny
Katarzyna Musielak
katarzynamusielak@ump.edu.pl
tel.: 61 854 74 14