Właściwości wybranych materiałów dentystycznych stosowanych w leczeniu protetycznym starszych pacjentów

Autorzy: Rafał Brożek
Nakład drukowany wyczerpany
Rok wydania: 2019
Wydanie: I
Ilość stron: 134
Format: B5
Oprawa: miękka
ISBN: 978-83-7597-371‑6

Z Wprowadzenia

Z uwagi na zmiany zachodzące w starzejącym się organizmie istnieje realna potrzeba zapewnienia pomocy medycznej, w tym również stomatologicznej, rosnącej grupie osób w wieku powyżej 65 roku życia. Pacjenci ci wymagają nierzadko zastosowania swoistych procedur i materiałów dentystycznych, które będą przeciwdziałały niekorzystnym zmianom w układzie stomatognatycznym związanym z wiekiem i ułatwią osiągnięcie korzystnego efektu terapeutycznego w perspektywie wieloletniej.

Użycie materiałów kompozytowych wzmocnionych włóknem (ang. fiber‑reinforced composite) w grupie pacjentów leczonych z zastosowaniem protez stałych oraz miękkich mas wyścielających (ang. soft liner) w grupie pacjentów leczonych za pomocą protez ruchomych daje szansę na uzyskanie trwałych i zadawalających efektów leczniczych w długiej perspektywie czasowej. Wiedza szczegółowa dotycząca właściwości fizykochemicznych tych materiałów może decydować o wyniku leczenia, zapewniając radość i satysfakcję pacjenta, tym samym wpływać na ostateczny sukces terapeutyczny.