Choroby genetycznie uwarunkowane

Redakcja: Andrzeja Mackiewicza
Zapowiedź wydawnicza
Rok wydania: 2019
Wydanie: I
Ilość stron: 362
Format: B5
Oprawa: miękka
ISBN: 978-83-7597-400-3

Szanowni Państwo,

Oddajemy w Państwa ręce kolejny tom, już piąty, serii monografii naukowych gromadzących prace licencjackie absolwentów roku 2019 kierunku biotechnologia medyczna, Wydziału Lekarskiego II Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu. W tym roku tematem wiodącym prac licencjackich i jednocześnie tytułem monografii są „Choroby genetycznie uwarunkowane”. Prace licencjackie przygotowane przez poszczególnych absolwentów stanowią oddzielne rozdziały monografii. Ich przygotowanie było nadzorowane i wstępnie recenzowane przez opiekunów naukowych reprezentujących jednostki Uczelni, Panią Prof. Marię Iskrę, obecnie Dziekana Wydziału Medycznego oraz wybranych recenzentów.
Kolejny już temat wiodący jest bardzo aktualny i wciąż się rozwija w związku z galopującym postępem biotechnologii i genetyki, zarówno z rozwojem technik i technologii badawczych jak i lepszym zrozumieniem patomechanizmów powyższych chorób. Wydanie składa się z 20 rozdziałów dotyczących różnych aspektów metodologicznych, diagnostycznych i terapeutycznych chorób o podłożu genetycznym. Spektrum powyższych chorób rozszerza się, poza dotychczas znane, o choroby nowotworowe, które obecnie przynależą do tej grupy schorzeń. Trzy z przestawionych prac związanych jest z nowoczesnymi metodami diagnostycznymi i terapeutycznymi chorób o podłożu genetycznym. Siedem rozdziałów dotyczy powiązań zmian genetycznych z postacią oraz przebiegiem chorób o podłożu immunologicznym, zapalnym czy degeneracyjnym. Dziesięć prac opisuje podłoże genetyczne chorób nowotworowych, takich jak rak płuca, nowotwory regionów głowy i szyi, układu moczowego i płciowego, raka piersi, czerniaka, nowotworów ośrodkowego układu nerwowego. Ponadto, przedstawiono zespoły nowotworów występujących rodzinnie, związanych z mutacjami poszczególnych genów.
Poza walorem zgromadzenia dorobku studentów całego rocznika, spójnością i aktualnością tematyczną, monografii stanowić będzie przydatny podręcznik dla następnych roczników studentów biotechnologii medycznej, medycyny czy farmacji. Finalnie zbiór licencjatów danego rocznika pozostanie dowodem dobrze wykonanych zadań naukowo-dydaktycznych zarówno przez studentów jak i nauczycieli. Niech również dobrze służy studentom, kolejnym rocznikom biotechnologów medycznych.

Andrzej Mackiewicz