Zbiór zadań ze statystyki medycznej

Autorzy: Antoni Lemańczyk
Publikacja dostępna w sprzedaży w wersji drukowanej
Rok wydania: 2008
Wydanie: I
Ilość stron: 298
Format: B5
Oprawa: miękka
ISBN: 978-83-7597-022-7
Waga: 492 g
Cena:
40.79 PLN
(zawiera podatek VAT)

DO KOSZYKA
lub kup bezpośrednio w Punkcie Sprzedaży
Centrum Stomatologii, ul. Bukowska 70, poziom D1, pokój D131 (kliknij, aby zobaczyć mapkę)

Wstęp

Niniejsze opracowanie stanowi kontynuację wydanego wcześniej podręcznika do statystyki „Statystyka ... w pigułce” i zawiera, oprócz skrótowego przypomnienia zawartych w podręczniku podstawowych pojęć oraz opisu testów statystycznych, przede wszystkim zadania pozwalające utrwalić w sposób praktyczny poznaną wiedzę. Materiał zawarty w zbiorze zadań skierowany jest nie tylko do studentów Uniwersytetu Medycznego, ale również do tych osób, które poszukują materiału praktycznego do ćwiczeń.
Zakres tematyczny zbioru zadań oparty jest na programie nauczania statystyki obowiązującym studentów I roku Wydziału Farmaceutycznego oraz Oddziału Analityki Medycznej Uniwersytetu Medycznego. Mechanizmy i metody statystycznego rozwiązywania problemów są jednak wspólne dla wielu dziedzin, dlatego też, mimo tematyki medycznej większości zadań, dzięki dodatkowym informacjom wykraczającym poza podstawowy program nauczania, może być on również wykorzystywany przez studentów innych kierunków studiów oraz pracowników, którzy korzystają w swojej pracy z metod statystyki matematycznej. Należy jednak dodać, że zbiór zadań nie jest kompletnym zbiorem informacji z zakresu statystyki, dlatego też niektórzy mogą nie znaleźć tutaj interesujących ich wiadomości.
Każde z zadań zawartych w zbiorze, posiada odpowiedź umieszczoną na końcu każdego z rozdziałów. Przykładowe rozwiązania niektórych z zadań zawierają również szczegółowe obliczenia oraz interpretację otrzymanych wyników, których zrozumienie powinno być wskazówką jak rozwiązywać kolejne zadania. Pokazany sposób przeprowadzenia obliczeń nie jest jedyną drogą rozwiązywania zadania i, w zależności od posiadanych narzędzi (kalkulator, komputer) czy oprogramowania (arkusz kalkulacyjny EXCEL, programy statystyczne: STATISTICA, SPSS), każdy może wykonać obliczenia w sposób dla niego najwłaściwszy. Poznanie kolejnych kroków rozwiązywania problemu może stanowić także zachętę do samodzielnego projektowania i tworzenia własnych narzędzi, np. arkuszy kalkulacyjnych, które będą pomocne przy kolejnych zadaniach. Osoby mające dostęp do Internetu mogą również korzystać z tzw. „kalkulatorów” statystycznych, które przy pomocy wyszukiwarki łatwo znaleźć w Internecie. Zbiór zadań należy więc traktować jako zbiór danych źródłowych, który stanowi pomocniczy materiał ćwiczeniowy przydatny do utrwalenia wiedzy praktycznej z zakresu statystyki matematycznej.