Rozwój fizyczny i sprawność ruchowa polskich dzieci i młodzieży

Redakcja: Andrzej Deckert, Włodzimierz Samborski
Publikacja dostępna w sprzedaży w wersji drukowanej
Rok wydania: 2009
Wydanie: I
Ilość stron: 448
Format: B5, CD-ROM
ISBN: 978-83-7597-051-7

(...) Niniejsze opracowanie stanowi zbiór publikacji dotykających problematyki aktywności ruchowej człowieka od wczesnego dzieciństwa do dorosłości. Czytelnik znajdzie tu prace dotyczące rozwoju ruchowego małych dzieci, dzieci w wieku szkolnym, jak również młodzieży. Kilka doniesień naukowych odpowiada na pytanie, jaki wpływ na rozwój ruchowy ma uprawianie sportu zarówno na poziomie rekreacyjnym, jak też na poziomie akademickim. Wśród prezentowanych prac znajdziemy też szereg cennych opracowań epidemiologicznych przedstawiających poziom sprawności fizycznej w różnych grupach społecznych. Uzyskamy też odpowiedź na pytanie, jak typowe dla środowisk akademickich nawyki oraz przeciążenia wpływają na uczestnictwo w kulturze fizycznej, sprawność fizyczną, czy stan narządu ruchu. Część publikacji dowodzi też znaczącej roli propagatorów aktywności ruchowej, nauczycieli szkolnych i akademickich w kształtowaniu tejże kultury wśród dzieci i młodzieży. Ich rola jest nie do przecenienia, ponieważ odpowiednio wyedukowana młodzież gwarantuje poprawę stanu zdrowotności naszego społeczeństwa, a ten, jak wiemy pozostawia ciągle wiele do życzenia.

Włodzimierz Samborski