Język polski w pigułce

Autorzy: Karolina Sołtowska, Tadeusz Jurek, Katarzyna Labuda-Di Marino, Barbara Tuczyńska-Nowak
Publikacja dostępna w sprzedaży w wersji drukowanej
Rok wydania: 2009
Ilość stron: 260
Format: A4
Oprawa: miękka
ISBN: 978-83-7597-048-7
Waga: 676 g
Cena:
57.75 PLN
(zawiera podatek VAT)

DO KOSZYKA
lub kup bezpośrednio w Punkcie Sprzedaży
Centrum Stomatologii, ul. Bukowska 70, poziom D1, pokój D131 (kliknij, aby zobaczyć mapkę)

Od autorów

Język polski w pigułce został napisany z myślą o studentach Uniwersytetu Medycznego 
w Poznaniu, dla których językiem wykładowym jest język angielski. Podręcznik przeznaczony jest do nauki języka ogólnego na poziomie podstawowym (A1/A2) pod kierunkiem lektora i przewidziany jest na ok. 150 godzin. 
Wybór oraz kolejność zagadnień leksykalnych i gramatycznych wynikają z naszych doświadczeń w pracy ze studentami i dopasowane są do ich specyficznych potrzeb językowych. Po przybyciu do Polski potrzebne im są gotowe struktury językowe niezbędne 
w codziennym funkcjonowaniu (sklep, restauracja, zamawianie taksówki czy jedzenia) bez szczegółowej znajomości zasad gramatyki. Gramatyka została więc ograniczona do niezbędnego minimum, a nacisk został położony na naukę słownictwa (ok. 1300 słów) 
i rozwijanie sprawności komunikacyjnych. 
Podręcznik jest jednocześnie zeszytem ćwiczeń, a umieszczone na końcu kolorowe strony z tabelami i diagramami podsumowują najważniejsze informacje. Ostatnią część stanowi dwujęzyczny słowniczek (polsko-angielski i angielsko-polski) uwzględniający tylko znaczenia słów użytych w poszczególnych rozdziałach. Natomiast rozdział 13, zawierający zagadnienia dodatkowe (szerzej omówiony aspekt, tryb rozkazujący, liczba mnoga rzeczowników męskoosobowych, stopniowanie przymiotników, spójniki czy wybrane frazeologizmy), może być wykorzystany w pracy ze studentami szczególnie zainteresowanymi nauką języka polskiego. 
Mamy nadzieję, że Język polski w pigułce zawiera wszystko, czego nasi studenci potrzebują, by sprawnie funkcjonować w Polsce. Liczymy, że dzięki niemu język polski nie będzie aż tak „gorzką pigułką”, jak powszechnie sądzą cudzoziemcy.