Stany zagrożenia życia. Postępowanie lecznicze i leki stosowane w ratownictwie medycznym

Redakcja: Danuta Cenajek-Musiał, Irena Okulicz-Kozaryn, Małgorzata Grześkowiak
Nakład drukowany wyczerpany
Rok wydania: 2009
Wydanie: II
Ilość stron: 358
Format: B5
Oprawa: miękka
ISBN: 978-83-7597-041-8

Słowo wstępne

Cywilizacja, w której żyjemy, czyni wiele stron naszego życia wygodniejszymi niż w przeszłości, ale za bardzo wysoką cenę. Ceną, jaką musimy zapłacić, są powtarzające się sytuacje psychicznego przeciążenia i związane z tym choroby oraz urazy okołokomunikacyjne, stanowiące narastający problem. Następstwa urazów, obok schorzeń układu krążenia i chorób nowotworowych, należą do głównych przyczyn przedwczesnej śmierci w krajach rozwiniętych, w tym w Polsce. 
System ratownictwa, funkcjonujący w naszym kraju od dziesięcioleci, wymaga stałego doskonalenia, dostosowywania do szybko zmieniających się potrzeb. W systemie ratownictwa medycznego kształcone są wciąż nowe kadry. 
W dziedzinach związanych z ratownictwem medycznym, stanami zagrożenia życia, kształceni są też wszyscy przygotowujący się do pracy i pracujący w systemie ochrony zdrowia. 
Paniom Redaktorkom tego monograficznego opracowania, które wzięliście Państwo do ręki, należy się szczere uznanie za podjęty trud. Zwięzły, przejrzysty, a jednocześnie nowoczesny przewodnik farmakoterapii może być przydatny dla każdego, kto uczestniczy w ratowaniu życia chorych i poszkodowanych w sytuacjach naglących. Zamierzeniem przedsięwzięcia było przygotowanie książki, która będzie w przystępny sposób wspierać ratownika, wspomagając jego pamięć. Wydaje się, że zamierzenie to zostało wypełnione dzięki współpracy zespołu specjalistów z różnych dyscyplin medycznych.
Z dżungli informacji o stosowanych lekach Autorom udało się wyłowić te elementy, które niezbędne są praktykom ratownictwa w ich codziennej pracy. W książce tej cenne jest połączenie wiedzy z zakresu medycznych nauk podstawowych z wiedzą praktyczną. Wydaje się, iż „dialog”, leżący u podstaw tego opracowania, jest nieodzowny nie tylko w rozwoju nauk podstawowych i klinicznych, ale przede wszystkim służy lepszemu wykorzystywaniu szybko narastającej wiedzy przez ratujących – dla dobra ratowanych. 
Należy zauważyć, że opracowanie to dotyczy przede wszystkim środków, w które są wyposażone ambulanse sanitarne „R” oraz „N” w Polsce. Pewne powtórzenia materiału są zamierzone i mają na celu utrwalenie wiadomości dotyczących udzielania pomocy w stanach naglących i stosowania odpowiednich leków. 
Książka ta z pewnością ułatwi przekuwanie wiedzy na umiejętności wszystkim zainteresowanym, zarówno adeptom ratownictwa medycznego, jak i tym, którzy kiedykolwiek znajdą się w sytuacji udzielającego pomocy w stanie naglącym.

prof. dr hab. Leon Drobnik