Podstawy fizjologii człowieka

Redakcja: Hanna Krauss, Przemysław Sosnowski
Nakład drukowany wyczerpany
Rok wydania: 2009
Wydanie: I
Ilość stron: 364
Format: B5
Oprawa: miękka
ISBN: 978-83-7597-054-8
Waga: 581 g

Z przedmowy

Podręcznik dla studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu zawiera informacje wystarczające dla zrozumienia podstawowych zjawisk fizjologicznych odpowiedzialnych za prawidłowe funkcjonowanie organizmu człowieka. Prezentowane opracowanie ma pomóc Studentom w sposób wystarczający, a jednocześnie
zachęcający do pogłębienia wiedzy z zakresu fizjologii, opanować zagadnienia teoretyczne i ułatwić przygotowanie do nauki przedmiotów klinicznych, zajęć praktycznych i pracy z pacjentem.

Hanna Krauss
Przemysław Sosnowski