Rozwój i osiągnięcia Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w latach 2005-2010

Redakcja: Michał Musielak, Włodzimierz Samborski
Publikacja dostępna w sprzedaży w wersji drukowanej
Rok wydania: 2010
Wydanie: I
Ilość stron: 438
Format: B5
Oprawa: twarda
ISBN: 978-83-7597-085-2
Waga: 1131 g
Cena:
78.75 PLN
(zawiera podatek VAT)

DO KOSZYKA
lub kup bezpośrednio w Punkcie Sprzedaży
Centrum Stomatologii, ul. Bukowska 70, poziom D1, pokój D131 (kliknij, aby zobaczyć mapkę)

Od Redaktorów

Każdy jubileusz skłania do refleksji, spojrzenia wstecz, a także dokonania bilansu osiągnięć i porażek. Sądzimy, że 35-lecie Wydziału Nauk o Zdrowiu jest taką okazją do zastanowienia się nad pytaniami na temat osiągnięć Wydziału, źródła jego sukcesów, a także porażek, wreszcie na temat kierunku w jakim powinien się rozwijać. Odpowiedź na te kwestie jest ważna, pozwola bowiem z jednej strony określić miejsce naszego Wydziału na tle innych w kraju, z drugiej wytyczyć strategię dalszego rozwoju. Przedkładana Państwu publikacja próbuje na powyższe pytania odpowiedzieć, pokazując nie tylko przeszłość, ale przede wszystkim teraźniejszość Wydziału. Zawarte w książce treści obrazują dzisiejszy potencjał, osiągnięcia naukowe i dydaktyczne pracowników i studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu.
Książka w naszym mniemaniu może pełnić także rolę informatora na temat dydaktyki realizowanej na Wydziale, uprawianej problematyki badawczej, form aktywności studentów, struktury organizacyjnej katedr, klinik i zakładów wchodzących w skład Wydziału, wreszcie potencjału i kondycji naukowej pracowników WNoZ. 
Życząc interesującej i miłej lektury, pragniemy serdecznie podziękować wszystkim Pracownikom oraz Studentom Wydziału Nauk o Zdrowiu za udział w redagowaniu książki. Bez Waszego zaangażowania nie udałoby się pozyskać tylu ciekawych materiałów i informacji. Ta różnorodność nadesłanych tekstów skutkuje jednak zmiennością stylów narracji, pluralizmem konwencji pisania, co czasami prowadzi do pytania, jaka była rola redaktorów w tym przedsięwzięciu. Uważamy jednak, że ta wielość stylów pisania ma pozytywne strony, ukazuje bowiem możliwości narracyjne naszych Koleżanek i Kolegów, świadczy o stopniu ich identyfikacji z Wydziałem, a przede wszystkim dowodzi specyfiki, a nawet odmienności Wydziału pośród pozostałych fakultetów naszego Uniwersytetu.

Redaktorzy