Jubileusz 90-lecia Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Postęp w ocenie jakości substancji i produktów leczniczych

Redakcja: E. Grześkowiak, A. Jelińsk, M. Zając
Publikacja dostępna w sprzedaży w wersji drukowanej
Rok wydania: 2010
Wydanie: I
Ilość stron: 576
Format: B5
Oprawa: twarda
ISBN: 978-83-7597-083-8

Od Redaktorów

Niniejsze opracowanie powstało dla uczczenia Jubileuszu 90-lecia Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, w ramach którego odbędzie się również ogólnopolska konferencja naukowa Postęp w ocenie jakości substancji i produktów leczniczych. 
Jubileusz skłania nas do refleksji nad tym, co udało nam się osiągnąć na przestrzeni 90 lat oraz do pochylenia głowy nad Tymi, którzy tworzyli nasz Wydział i przyczynili się do jego pomyślnego rozwoju. 
W dniu Jubileuszu nasze myśli kierujemy ku głównemu przesłaniu, które towarzyszy nam od chwili związania się z naszą Alma Mater, a mianowicie niesieniu pomocy w chorobie i cierpieniu. Choroby towarzyszą człowiekowi od zarania dziejów. Upłynęły wieki zanim poznano ich przyczyny, sposoby diagnozowania i leczenia. W każdej z tych dziedzin wiedza nie jest wystarczająca, stąd usilne dążenie do optymalizacji terapii. Skuteczna terapia to również wymóg odpowiedniej jakości leku. Pojęcie jakości wywodzi się z nauk filozoficznych i powstało już w starożytności. W odniesieniu do leku właściwa jakość leku ma zapewnić skuteczność i bezpieczeństwo jego stosowania. Jest to wartość ponadnarodowa, a parametry stwierdzające jakość określają odpowiednie wytyczne. Na przestrzeni lat wymagania w zakresie jakości leków są coraz większe. Dąży się do ujednolicenia kryteriów wymagań, co jest przedmiotem działalności Międzynarodowej Konferencji Harmonizacji Wymagań dla Leków (ICH).
Powstałe opracowanie ma przybliżyć złożony charakter kryteriów oceny jakości leku, począwszy od jego wytworzenia, do zastosowania w terapii.
Życząc ciekawej lektury, wyrażamy przekonanie, iż przyczyni się ona do dyskusji nad kierunkami dalszego rozwoju Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.