System zarządzania jakością w radioterapii

Autorzy: Marta Bogusz-Czerniewicz
Publikacja dostępna w sprzedaży w wersji drukowanej
Rok wydania: 2010
Wydanie: I
Ilość stron: 156
Format: B5
Oprawa: miękka
ISBN: 978-83-7597-063-0
Waga: 268 g
Cena:
27.13 PLN
(zawiera podatek VAT)

DO KOSZYKA
lub kup bezpośrednio w Punkcie Sprzedaży
Centrum Stomatologii, ul. Bukowska 70, poziom D1, pokój D131 (kliknij, aby zobaczyć mapkę)

Z wprowadzenia

Zapewnienie i kontrola jakości w radioterapii stały się w ostatnich latach zagadnieniami wzbudzającymi coraz większe zainteresowanie wśród przedstawicieli towarzystw naukowych, organizacji pozarządowych, władz politycznych, jak i menedżerów zakładów opieki zdrowotnej na całym świecie.
W Polsce przemówiło za tym wiele aspektów, m.in. akcesja do Unii Europejskiej w 2004 r. i transpozycja europejskich przepisów prawnych do prawa polskiego, postępująca informatyzacja i automatyzacja procesu leczenia, rozwój technologiczny, bardziej precyzyjne techniki terapii, potrzeba usprawnienia warunków bezpiecznego wykorzystania promieniowania jonizującego w celach medycznych i, tym samym, zmniejszenia prawdopodobieństwa wystąpienia wypadków i zdarzeń radiacyjnych, rosnąca świadomość zdrowotna i prawna społeczeństwa, rosnące potrzeby i wymagania pacjentów, wzrastająca konkurencyjność pomiędzy ośrodkami, a także możliwość swobodnego wyboru jednostki leczącej.
Głównym celem tej książki było opracowanie jednolitego, kompleksowego i szczegółowego przewodnika systemu zarządzania jakością w radioterapii, zwłaszcza, że dotychczasowe publikacje, dokumenty prawne i artykuły na ten temat mają charakter fragmentaryczny lub są sformułowane na dużym poziomie ogólności.
Przewodnik, który powstał przekazuje czytelnikom istotne informacje praktyczne o modelu Systemu Zarządzania Jakością (SZJ) w radioterapii, zbudowanym według koncepcji tzw. koła Deminga, przedstawia szczegółowo standardy jakościowe w radioterapii w aspekcie organizacyjnym, fizyczno-technicznym i klinicznym oraz zakres dokumentacji systemowej (Księga jakości, Księga procedur, Księga instrukcji, Księga formularzy i zapisów) wraz z przykładami; zawiera również instrukcje dotyczące sposobu wdrożenia SZJ w radioterapii w jednostkach opieki zdrowotnej.
Do opracowania autorskiego modelu Systemu Zarządzania Jakością w radioterapii wykorzystałam uniwersalną przemysłową normę PN EN ISO 9001:2001 oraz jej zaktualizowaną wersję normę PN-EN ISO 9001:2009, określające wymagania Systemu Zarządzania Jakością, i adaptowałam je odpowiednio do potrzeb radioterapii. Wymagania tej normy zostały uzupełnione szczegółowymi standardami jakościowymi, odnoszącymi się do aspektów organizacyjnych, fizyczno-technicznych i klinicznych, których źródłem były dla mnie nie tylko europejskie i krajowe akty prawne, ale również zalecenia towarzystw naukowych i organizacji międzynarodowych, a także praktyka i doświadczenie zawodowe zespołu specjalistów Wielkopolskiego Centrum Onkologii.
Przedstawiony w książce System Zarządzania Jakością w radioterapii można wykorzystać w każdej jednostce stosującej promieniowanie jonizujące w celach medycznych, a jego wdrożenie pozwoli, po pierwsze, spełnić obowiązek wynikający z przepisów prawa krajowego, po drugie, uzyskać certyfikat zgodności z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2009.