Wydział Lekarski i Oddział Farmaceutyczny Uniwersytetu Poznańskiego 1919-1939. Bilbliografia publikacji. Materiały biograficzne

Redakcja: Krystyna Karwowska, Aniela Piotrowicz
Publikacja dostępna w sprzedaży w wersji drukowanej
Rok wydania: 1997
Wydanie: I
Ilość stron: 736
Format: B5
Oprawa: twarda
ISBN: 83-85439-25-0

W 1991 roku ukazał się pierwszy tom naszego wydawnictwa, zatytułowany: Szkice do portretów przedstawicieli medycyny poznańskiej 1945-1985. Od tego czasu w tece redakcyjnej zgromadziło się kilka cennych pozycji, które w miarę możliwości postaramy się ogłosić w najbliższym czasie.
Obecnie prezentowany tom Uniwersytet Poznański, Wydział Lekarski i Oddział Farmaceutyczny 1919-1939. Bibliografia publikacji. Materiały biograficzne jest wynikiem mrówczej pracy oraz olbrzymiego wysiłku całego zespołu pracowników Biblioteki Głównej Akademii Medycznej w Poznaniu, i został ukończony w 1979 roku, a następnie udostępniony w postaci 25 egzemplarzy oprawionego (w trzech tomach) maszynopisu powielonego, rozesłanego do największych polskich bibliotek. O zainteresowaniu wspomnianą publikacją m.in. może świadczyć recenzja dr hab. Teresy Ostrowskiej, zamieszczona w 1985 roku w Kwartalniku Historii Nauki i Techniki (Polska Akademia Nauk, Warszawa R. XXX nr 2 s. 405-406). Zachęceni życzliwą opinią oraz licznymi prośbami pracowników nauki, również spoza Poznania, o pomoc w uzyskaniu danych biograficznych i bibliograficznych związanych z historią Wydziału Lekarskiego i Oddziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Poznańskiego w okresie II Rzeczypospolitej, postanowiliśmy wydać mało dostępne dzieło w formie książkowej, świadomie rezygnując z uzupełnień części biograficznej publikacjami, które ukazały się po 1979 roku - mając w planach opracowanie oddzielnego słownika biograficznego. Jesteśmy przekonani, że mimo takiego ograniczenia, dla wszystkich, którzy są zainteresowani badaniem dziejów nauki i medycyny poznańskiej lat 1919-1939, prezentowany tom będzie znaczącą pomocą.

Roman K. Meissner