Ochrona środowiska. Materiały do ćwiczeń

Autorzy: Barbara Poniedziałek, Piotr Rzymski
Publikacja dostępna w sprzedaży w wersji drukowanej
Rok wydania: 2011
Wydanie: I
Format: B5
Oprawa: miękka
Waga: 82 g
Cena:
7.13 PLN
(zawiera podatek VAT)

DO KOSZYKA
lub kup bezpośrednio w Punkcie Sprzedaży
Centrum Stomatologii, ul. Bukowska 70, poziom D1, pokój D131 (kliknij, aby zobaczyć mapkę)

Ze wstępu

Środowisko przyrodnicze jest niezbędnym elementem życia każdego człowieka. Bez względu na wykształcenie, wykonywany zawód, poglądy czy zainteresowania wszyscy jesteśmy częścią środowiska naturalnego, a zarazem jego użytkownikami. Na co dzień korzystamy bowiem w różnorodny sposób z jego zasobów, takich jak woda, gleba czy powietrze. Stan środowiska ma kluczowe znaczenie dla jakości życia obecnych i przyszłych pokoleń. Rabunkowa gospodarka, traktująca środowisko w sposób czysto utylitarny, prowadzi do jego degradacji oraz ograniczenia dostępności zasobów naturalnych. Skutkiem tego są liczne zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi, ale również wymierne straty ekonomiczne, prowadzące do wzrostu kosztów życia. Dlatego tak istotne jest zrozumienie idei zrównoważonego rozwoju, który oprócz aspektów społeczno-gospodarczych uwzględnia również wymogi ekologiczne. Ekorozwój proponuje takie wykorzystanie zasobów naturalnych, abyśmy mogli z nich korzystać nie tylko my, ale również przyszłe pokolenia. Niezliczona ilość usług, którą środowisko naturalne pełni w stosunku do człowieka, nie może być zastąpiona z powodu ograniczeń technologicznych, ekonomicznych i społecznych. Ochrona środowiska nie stanowi więc tylko idei samej w sobie, ale jest istotnym elementem poprawy jakości życia każdego człowieka. Powinna być zatem obecna nie tylko w działaniach organów państwowych i organizacji pozarządowych, ale również w codziennym życiu każdego z nas.