Ochrona środowiska. Materiały do ćwiczeń

Autorzy: Barbara Poniedziałek, Piotr Rzymski
Publikacja dostępna w sprzedaży w wersji drukowanej
Rok wydania: 2011
Wydanie: I
Format: B5
Oprawa: miękka
Waga: 82 g
Cena:
7.13 PLN
(zawiera podatek VAT)

DO KOSZYKA

Ze wstępu

Środowisko przyrodnicze jest niezbędnym elementem życia każdego człowieka. Bez względu na wykształcenie, wykonywany zawód, poglądy czy zainteresowania wszyscy jesteśmy częścią środowiska naturalnego, a zarazem jego użytkownikami. Na co dzień korzystamy bowiem w różnorodny sposób z jego zasobów, takich jak woda, gleba czy powietrze. Stan środowiska ma kluczowe znaczenie dla jakości życia obecnych i przyszłych pokoleń. Rabunkowa gospodarka, traktująca środowisko w sposób czysto utylitarny, prowadzi do jego degradacji oraz ograniczenia dostępności zasobów naturalnych. Skutkiem tego są liczne zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi, ale również wymierne straty ekonomiczne, prowadzące do wzrostu kosztów życia. Dlatego tak istotne jest zrozumienie idei zrównoważonego rozwoju, który oprócz aspektów społeczno-gospodarczych uwzględnia również wymogi ekologiczne. Ekorozwój proponuje takie wykorzystanie zasobów naturalnych, abyśmy mogli z nich korzystać nie tylko my, ale również przyszłe pokolenia. Niezliczona ilość usług, którą środowisko naturalne pełni w stosunku do człowieka, nie może być zastąpiona z powodu ograniczeń technologicznych, ekonomicznych i społecznych. Ochrona środowiska nie stanowi więc tylko idei samej w sobie, ale jest istotnym elementem poprawy jakości życia każdego człowieka. Powinna być zatem obecna nie tylko w działaniach organów państwowych i organizacji pozarządowych, ale również w codziennym życiu każdego z nas.