Neurologia w medycynie ratunkowej

Redakcja: Artur Drużdż
Nakład drukowany wyczerpany
Rok wydania: 2011
Wydanie: I
Format: A5
Oprawa: miękka
ISBN: 978-83-7597-141-5

Przedmowa

Oddajemy w Państwa ręce podręcznik uniwersytecki Neurologia w medycynie ratunkowej przeznaczony dla studentów medycyny, ratownictwa medycznego, lekarzy, ratowników medycznych i pielęgniarek pracujących w warunkach ostrego dyżuru w SOR-ach i w oddziałach neurologicznych. W prosty i przejrzysty sposób autorzy starali się przedstawić badanie i ocenę neurologiczną, podstawowe zespoły i schorzenia, diagnostykę róznicową oraz schematy postępownia i terapii w nagłych stanach neurologicznych. Z racji specyfiki pracy w SOR-ach poszerzono zagadnienia o wybrane problemy z zakresu toksykologii, chorób wewnętrznych, psychiatrii i postępowania w nagłym zatrzymaniu krążenia. W książce umieszczono również zestawy diagnostyczne wykorzystywane w różnych jednostkach chorobowych oraz najważniejsze skale stosowane w neurologii, medycynie ratunkowej i toksykologii pozwalające na ocenę i monitorowanie stanu klinicznego pacjentów. Na dzień dzisiejszy jest to jedyny podręcznik uwzględniający specyfikę możliwości diagnostycznych i terapeutycznych w Polsce, w którym starano się usystematyzować standardy postępowania w stanach nagłych na podstawie dostępnego piśmiennictwa polskiego i zagranicznego, zaleceń towarzystw neurologicznych i medycyny ratunkowej oraz praktycznych doświadczeń autorów. Przejrzysty układ graficzny książki składający z kilku głównych działów oznaczonych kolorami oraz wypunktowanie najważniejszych informacji ułatwia szybkie znalezienie i wykorzystanie najistotniejszych wiadomości w pracy z pacjentem w stanie zagrożenia zdrowotnego. Mamy nadzieję, że nasi czytelnicy znajdą w podręczniku cenne źródło informacji pozwalające na szybkie postawienie wstępnego rozpoznania i rozpoczęcie leczenia w warunkach SOR-ów. Pragnę podziękować współautorom, którzy podjęli się niełatwego zadania opracowania przedstawionych w podręczniku zagadnień oraz recenzentowi Panu Profesorowi dr. hab. n. med. Adamowi Stępniowi za pozytywną opinię. Pozwolę sobie na zacytowanie fragmentu początkowego recenzji

Przedstawiona książka jest cennym uzupełnieniem w literaturze neurologicznej. Dotychczas bowiem nie było opracowania tego typu. Autorzy zaprezentowali przekrój najczęściej spotykanych chorób i objawów z jakimi spotyka się ratownik medyczny i lekarz w szpitalnym oddziale ratunkowym.

Artur Drużdż