Biochemia. Przewodnik dydaktyczny dla studentów II roku Wydziału Lekarskiego II Oddziału Stomatologii

Redakcja: Wiesław H. Trzeciak
Publikacja dostępna w sprzedaży w wersji drukowanej
Rok wydania: 1997
Wydanie: I
Ilość stron: 46
Format: A5
Oprawa: miękka
ISBN: 83-85439-45-5

Przedmowa

Reorganizacja zajęć dydaktycznych wprowadzona w ubiegłym roku akademickim stworzyła konieczność opracowania odrębnego Przewodnika Dydaktycznego dla studentów Oddziału Stomatologii.
W związku z rezygnacją z prowadzenia ćwiczeń laboratoryjnych, które naszym zdaniem nie są niezbędnie potrzebne lekarzom stomatologii oraz wprowadzenia do programu treści przydatnych przede wszystkim stomatologom, przewodnik ten ma nieco inny charakter niż równolegle wydany Przewodnik Dydaktyczny dla studentów Wydziału Lekarskiego.
Wprowadzone zmiany, mające na celu unowocześnienie programu zajęć dydaktycznych oraz zwiększenie efektywności nauczania, polegały na zmianie kolejnych bloków tematycznych, a także synchronizacji programu seminariów i repetytoriów z treścią wykładów. Głównym zadaniem dydaktycznym bloku tematycznego "Białka" jest stworzenie podstaw do zrozumienia metabolizmu komórki oraz sposobu w jaki jest on regulowany. Po przedstawieniu budowy i właściwości białek, zostanie omówiona ich funkcja, ze szczególnym uwzględnieniem roli białek jako katalizatorów reakcji oraz elementów strukturalnych tkanek.
W bloku "Kwasy Nukleinowe" studenci zapoznają się z budową, właściwościami i funkcją kwasów nukleinowych, a także biosyntezą białek, gdyż trudno byłoby zrozumieć proces syntezy białek komórkowych nie posiadając wiadomości z zakresu budowy i funkcji kwasów nukleinowych. Głównym zadaniem tego bloku tematycznego jest zapoznanie studentów z replikacja materiału genetycznego, z ekspresją genów w komórce oraz mechanizmami molekularnymi leżącymi u podłoża tego procesu.
Bloki tematyczne "Węglowodany" i "Lipidy" wprowadzają w procesy przemian głównych grup związków chemicznych i ich wzajemne zależności oraz w regulację metabolizmu.
Zgodnie z sugestią studentów zmieniliśmy formę części pisemnej egzaminu końcowego z Biochemii, która zawierać będzie więcej pytań testowych, a mniej opisowych, co pozwoli na znaczne skrócenie czasu trwania egzaminu.
Zdajemy sobie jednak sprawą z tego, że zmiany programu i organizacji zajęć stanowią zaledwie krok na drodze do podniesienia efektywności nauczania i dalsze zmiany muszą nastąpić. Dlatego prosimy o uwagi krytyczne, które pozwolą na dalsze doskonalenie nauczania Biochemii.

Wiesław K. Trzeciak