Podstawy kliniczne oraz pielęgnowanie chorych w okresie przed- i pooperacyjnym w chirurgii ogólnej, ortopedii i traumatologii

Redakcja: Grazyna Bączyk, Wojciech Kapała
Publikacja dostępna w sprzedaży w wersji drukowanej
Rok wydania: 2012
Wydanie: I
Format: B5
Oprawa: miękka
ISBN: 978-83-7597-171-2

Ze wstępu

(...) podręcznik został napisany przez pracowników naukowych Uniwersytetu Medycznego, jak i pracowników szpitala, których praca wiąże się z opieką nad pacjentami na oddziałach chirurgii ogólnej, ortopedii i traumatologii. Wszyscy Autorzy podręcznika posiadają uniwersyteckie wykształcenie pielęgniarskie, co ? naszym zdaniem ? przekłada się na kompleksową treść podręcznika i sposób prezentacji materiału.
Podręcznik zawiera treści ważne dla pielęgniarek, które dotyczą zarówno opieki pielęgniarskiej nad chorym przed zabiegiem operacyjnym, jak i bezpośrednio po różnego rodzaju operacjach oraz różnych urazach. Publikacja zawiera istotne wiadomości ogólne (takie jak m.in. zaopatrywanie i leczenie ran, ocena i leczenie bólu), jak i bardzo szczegółowe (dotyczące postępowania z pacjentem po konkretnym zabiegu operacyjnym czy urazie). Co ważne, każda część podręcznika, w której omówiona jest opieka pielęgniarska nad chorym po danym zabiegu operacyjnym lub urazie, jest poprzedzona krótkim klinicznym wstępem, stanowiącym cenne dopełnienie dla lepszego zrozumienia całości materiału.
Pragniemy zwrócić uwagę na przejrzysty, dla przyswajającego przedstawiony materiał studenta, układ grafi czny podręcznika. Informacje są przestawione w możliwie krótki, ale kompleksowy sposób, z krótkimi, ważnymi odnośnikami na marginesach każdej strony. (...)

dr n. biol., mgr piel. Grażyna Bączyk, mgr piel. Wojciech Kapała