Nauka o płci - zagadnienia wybrane

Redakcja: Grażyna Jarząbek-Bielecka
Publikacja dostępna w sprzedaży w wersji drukowanej
Rok wydania: 2012
Format: B5
Oprawa: miękka
ISBN: 978-83-7597-179-8
Waga: 407 g
Cena:
51.92 PLN
(zawiera podatek VAT)

DO KOSZYKA

Z wstępu

Płeć człowieka to zespół cech odróżniających mężczyznę od kobiety. Nauka o płci ? seksuologia (od łacińskiego słowa sexus ? płeć i greckiego logos ? nauka) ma charakter interdyscyplinarny, łączy w sobie nauki medyczne i humanistyczne. Seksuologia jest stosunkowo młodą gałęzią nauki, której szczególnie intensywny rozwój przypada na 2. połowę XX wieku. Zajmuje się ona skutkami podziału ludzi na dwie płcie: kobiecą i męską, w sferze rozwoju i zdrowia człowieka, harmonii jego współżycia z innymi ludźmi i tworzenia więzi międzyludzkich. Seksuologia opiera się na znacznie rozbudowanej bazie teoretycznej i wykształconej metodologii badań. Współcześnie szereg zagadnień seksuologicznych analizuje się w ujęciu historycznym uwzględniając epokę, religię, kulturę, warunki życia społeczeństwa, którego seksualność się rozważa.
Każda kultura jest swoistym wytworem historycznych doświadczeń danego społeczeństwa. Seksuologia w ujęciu historycznym bada jak kształtowało się powiązanie erotyzmu z innymi sferami życia w dziejach w różnych kulturach, społeczeństwach.
Seksuologię uważać należy za naukę podwójnie interdyscyplinarną. Jej interdyscyplinarność polega, po pierwsze, na integracji aspektów medycznych z aspektami wielu pozamedycznych dziedzin wiedzy, takich jak psychologia, socjologia, biologia, pedagogika, historia i inne. Po drugie, interdyscyplinarność od strony medycznej polega na skomasowaniu fizjologicznych i patologicznych aspektów różnych dyscyplin medycznych, takich jak: psychiatria, endokrynologia, ginekologia, neurologia i inne.
W pracy przedstawiono wybrane zagadnienia, tak medyczne jak i humanistyczne, związane z problemami seksualności męskości i kobiecości.
Jednym z najistotniejszych zagadnień współczesnej seksuologii są badania związane z przemianami dotyczącymi obyczajowości seksualnej. Nie można ich pojąć bez znajomości kultury starożytnej.

Grażyna Jarząbek