Filozofia medycyny w Czechach i na Słowacji

Redakcja: Marek Petru, Jan Zamojski, Josef Kure, Michał Musielak
Publikacja dostępna w sprzedaży w wersji drukowanej
Rok wydania: 2012
Wydanie: I
Format: A5
Oprawa: miękka
ISBN: 978-83-7597-191-0
Waga: 314 g
Cena:
47.09 PLN
(zawiera podatek VAT)

DO KOSZYKA
lub kup bezpośrednio w Punkcie Sprzedaży
Centrum Stomatologii, ul. Bukowska 70, poziom D1, pokój D131 (kliknij, aby zobaczyć mapkę)

Słowo wstępne

Książka Filozofia medycyny w Czechach i na Słowacji oraz ukazująca się w tym samym czasie książka w języku czeskim Polské filozofické myšlení a medicína (Koszyce) są zwieńczeniem projektu Philosophy of medicine in Czech Republic, Slovakia and Poland wspieranego przez Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki. Idea projektu zrodziła się z naszej korespondencji, w której padło pytanie, co właściwie w czeskiej i słowackiej literaturze naukowej oznacza pojęcie filozofii medycyny. Marek Petrů zaproponował, byśmy przetłumaczyli, wymienili między sobą i nawzajem wydali kilka tekstów, które reprezentowałyby tę problematykę. Myśl ta od razu zyskała poparcie w naszych miejscach pracy: w Katedrze Nauk Społecznych Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu oraz na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Ostrawskiego, co więcej, przekształciła się w pomysł, by teksty te wydać jako książki.
My ? Czesi, Słowacy i Polacy ? pewnie dlatego, że jesteśmy sobie bliscy językowo, rzadko zauważamy, jak zwodnicza jest to bliskość, jak nas rozleniwia i jak łatwo prowadzi do pojawienia się wzajemnych stereotypów. Gdyby najpowszechniejsze z nich chcieć odnieść do interesującej nas tu problematyki, polska myśl filozoficzno-medyczna (a zwłaszcza bioetyka) nie byłaby niczym innym jak wyłącznie formą etyki katolickiej. Z kolei myśl czeska (po części także słowacka) nie byłaby niczym innym jak neoliberalną i utylitarystyczną formą rozważań myślicieli wywodzących się z najbardziej zateizowanych społeczności w Europie. Pewnie na przekór tym stereotypom zredagowaliśmy książki im przeczące, choć starające się udzielić głosu reprezentantom każdego z ważnych stanowisk. Książka Filozofia medycyny w Czechach i na Słowacji naszym zdaniem głębiej i prawdziwiej oddaje rzeczywisty stan rzeczy niż przedstawiony powyżej stereotyp. Ten stan rzeczy nie jest oczywiście jednoznaczny, co spowodowało konieczność dokonania pewnych, zawsze przecież subiektywnych, wyborów. [...]

Marek Petrů, Jan Zamojski