Rehabilitacja Medyczna

Redakcja: Wanda Stryła, Adam M. Pogorzała
Publikacja dostępna w sprzedaży w wersji drukowanej
Rok wydania: 2012
Wydanie: I
Oprawa: miękka
ISBN: 978-83-7597-185-9
Waga: 816 g
Cena:
101.30 PLN
(zawiera podatek VAT)

DO KOSZYKA
lub kup bezpośrednio w Punkcie Sprzedaży
Centrum Stomatologii, ul. Bukowska 70, poziom D1, pokój D131 (kliknij, aby zobaczyć mapkę)

Z przedmowy

Przekazujemy do rąk Czytelników podręcznik z zakresu rehabilitacji medycznej. Podręcznik powstał w oparciu o wieloletnie doświadczenie praktyczne i teoretyczne autorów pracujących w rehabilitacji medycznej. Głównym celem podręcznika jest przedstawienie podstaw teoretycznych nowoczesnego postępowania w rehabilitacji i omówienie ważnych zabiegów i metod stosowanych w leczeniu usprawniającym. Podręcznik jest przeznaczony dla studentów wydziałów lekarskich, fizjoterapii i kosmetologii uczelni o profilu medycznym. Zawarty w podręczniku zakres materiału praktycznego i teoretycznego może być pomocny dla lekarzy specjalizujących się w rehabilitacji medycznej, dla praktykujących fizjoterapeutów, pielęgniarek i innych osób pracujących w rehabilitacji. Książka obejmuje 31 rozdziałów, w których omówiono podstawowe zasady diagnostyki, leczenia i profilaktyki schorzeń narządów ruchu. Książka rozpoczyna się omówieniem rysu historycznego dotyczącego rozwoju rehabilitacji medycznej w Polsce i na świecie oraz wyjaśnieniem podstawowych pojęć stosowanych w rehabilitacji. Ważną częścią podręcznika jest omówienie podstawowego badania pacjenta, które obejmuje wywiad, badanie przedmiotowe i ocenę funkcjonalną. Zebrane w jednym rozdziale testy oceny funkcjonalnej są przydatne lekarzom i fizjoterapeutom w codziennej pracy na oddziałach rehabilitacji i mogą być wykorzystane w doborze metod usprawniania i monitorowania procesu leczenia. Podstawowa część podręcznika zawiera rozdziały omawiające wady postawy, skoliozy, zespoły bólowe kręgosłupa i wady rozwojowe. W następnych rozdziałach omówiono schorzenia zwyrodnieniowe stawów kończyn i schorzenia ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego. Jeden z rozdziałów dotyczy uszkodzeń rdzenia kręgowego. Ostatnią część podręcznika stanowią rozdziały promujące zasady zdrowego stylu życia, profilaktykę schorzeń w wieku podeszłym oraz sporty osób niepełnosprawnych. W poszczególnych rozdziałach starano się omówić niezbędne wiadomości z zakresu diagnostyki, patofizjologii i zasad leczenia w nowoczesnym ujęciu. Książka powstała w oparciu o aktualne dane z piśmiennictwa światowego.