Kliniczny zarys chorób wewnętrznych. Podręcznik dla studentów dietetyki

Redakcja: Maciej Cymerys, Aleksandra Rutz-Danielczak, Danuta Pupek-Musialik, Andrzej Tykarski
Publikacja niedostępna w wersji drukowanej
Rok wydania: 2013
Wydanie: I
Format: B5
Oprawa: miękka
Waga: 534 g

Słowo wstępne

Drodzy studenci dietetyki,
oddajemy w Wasze ręce podręcznik „Kliniczny zarys chorób wewnętrznych dla studentów dietetyki”, który powstał jako praca zbiorowa dwóch zespołów lekarzy: Katedry i Kliniki Hipertensjologii, Angiologii i Chorób Wewnętrznych oraz Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych, Metabolicznych i Nadciśnienia Tętniczego. Studiując na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu spotykacie autorów tej książki na zajęciach zinterny na II i III roku studiów licencjackich. Choć na ćwiczeniach, seminariach i wykładach przekazują Wam wiedzę, która może być przydatna w Waszej pracy z pacjentem, a z pewnością jest niezbędna, by zdać egzamin z klinicznego zarysu chorób, to ten podręcznik pozwoli Wam usystematyzować wiedzę internistyczną bez konieczności sięgania po większą liczbę opracowań, zakreślając z szerokim marginesem wymagany zakres materiału.
Zdajemy sobie sprawę, że jego objętość, zgromadzona ilość informacji dotyczących chorób wewnętrznych może przekraczać niezbędny dla Was zakres wiedzy internistycznej, biorąc pod uwagę ukierunkowany od początku charakter Waszych studiów. Jednak świadomie nie byliśmy „oszczędni” w tym względzie w pierwszym wydaniu tego podręcznika, licząc na Wasze opinie, które sprawią, że kolejne edycje będą nieco krótsze a uzupełnione o treści, które będą według Was przydatne. Po zakończonym sukcesem egzaminie, podręcznik ten pozostanie na domowej półce i być może sięgniecie po informacje w nim zawarte w różnych sytuacjach zawodowych i życiowych, a po latach będzie stanowił dowód dla Waszych potomków, jak trudne studia ukończyliście.
Podręcznik ten jest również eksperymentem. Dzięki pomocy Dziekana Wydziału Lekarskiego II prof. Zbigniewa Krasińskiego jego koszt będzie mniejszy niż koszty kserokopii, a wersja elektroniczna zostanie Wam udostępniona na uczelnianych stronach Wirtualnego Systemu Usług dla Studenta (WISUS), ponieważ uważamy, że wiedza naukowa powinna być jak najszerzej dostępna, szczególnie dla studentów, a kwestie finansowe nie powinny stanowić istotnej bariery. W tę postawę wpisali się nasi współpracownicy, autorzy podręcznika „Kliniczny zarys chorób wewnętrznych dla studentów dietetyki”, którzy zrezygnowali z honorariów autorskich. Chciałbym wraz z Panią Profesor Danutą Pupek-Musialik serdecznie im podziękować za tę postawę i włożony wysiłek.

prof. dr hab. med. Andrzej Tykarski