Wybrane zagadnienia z laboratoryjnej diagnostyki medycznej. Podręcznik dla studentów oddziału medycyny laboratoryjnej

Redakcja: Zygmunt Kopczyński
Nakład drukowany wyczerpany
Rok wydania: 2014
Wydanie: I
Format: B5
Oprawa: miękka
Waga: 1386 g

Przedmowa

Podręcznik „Wybrane zagadnienia z laboratoryjnej diagnostyki medycznej” stanowi próbę przedstawienia tych zagadnień, które są przydatne studentom Oddziału Medycyny Laboratoryjnej i diagnostom laboratoryjnym odbywającym szkolenie specjalizacyjne z laboratoryjnej diagnostyki medycznej. Medycyna laboratoryjna jest dziedziną wielodyscyplinarną. Oprócz dynamicznie rozwijającej się biochemii i chemii klinicznej, hematologii i koagulologii, również immunologia, laboratoryjna genetyka medyczna i biologia molekularna odgrywają coraz większą rolę we współczesnej diagnostyce laboratoryjnej. Jest więc ona dyscypliną, w ramach której współpracują diagności laboratoryjni z lekarzami klinicystami.
Współpraca ta uwidacznia się również w zakresie zadań dydaktycznych z przedmiotu „Diagnostyka laboratoryjna”, realizowanego dla studentów Oddziału Medycyny Laboratoryjnej w Poznaniu. U nas przedmiot ten prowadzony jest przez Zespół diagnostów laboratoryjnych i lekarzy klinicystów. Stąd też powstał pomysł wydania podręcznika jako pracy zbiorowej.
Podręcznik podzielony jest na 14 rozdziałów. Każdy z nich rozpoczyna się wprowadzeniem, następnie omówiono rodzaje metod badawczych, wykorzystanych do szczegółowej diagnostyki laboratoryjnej chorób z danej dziedziny medycyny klinicznej. Poszczególne rozdziały kończą się przedstawieniem piśmiennictwa i pytań kontrolnych, które naszym zdaniem powinny zwiększyć zaangażowanie czytelnika w przedstawione zagadnienia. Zdajemy sobie sprawę, że dobór tematyczny podręcznika nie obejmuje wszystkich zagadnień związanych z diagnostyką laboratoryjną. Jest on ściśle dostosowany do programu zajęć realizowanych na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Sądzimy, że braki zostaną uzupełnione w kolejnym wydaniu. Jesteśmy także świadomi, że pomimo ogromnego wkładu pracy Autorów podręcznik nie jest pozbawiony wad. Autorzy będą wdzięczni za wszelkie uwagi krytyczne, które przyczynią się do podniesienia poziomu naukowego i wartości dydaktycznych w następnym wydaniu.

prof. dr hab. n. med. Zygmunt Kopczyński