Biofizyka a Medycyna. 2/2014

Redakcja: Wojciech Warchoł, Leszek Kubisz, Dorota Hojan-Jezierska
Nakład drukowany wyczerpany
Rok wydania: 2014
Wydanie: I
Format: B5
Oprawa: miękka
ISBN: 978-83-7597-237-5
Waga: 251 g

Drugi tom monografii „Biofizyka a medycyna” składa się z 12 rozdziałów podzielonych na dwie części tematyczne.
W pierwszej czytelnik znajdzie informacje na temat wpływu pól magnetycznych na organizmy żywe i podstaw biofizycznych tego zjawiska. Dowie się również o praktycznych możliwościach wykorzystania pól magnetycznych nie tylko w stomatologii, medycynie i fizjoterapii, ale także w nasiennictwie.
Część druga obejmuje trzy rozdziały. W pierwszym omówiono modelowanie przepływu krwi w naczyniach krwionośnych, w drugim - ilościowy i jakościowy wpływ tłuszczu na bilans energetyczny organizmu, a ostatni rozdział dotyczy możliwości wykorzystania elektrorejestracji do oceny dysfunkcji stawu żuchwowo-skroniowego.
Monografia adresowana jest przede wszystkim do osób czynnych zawodowo, natomiast dla studentów może być źródłem ciekawej i wzbogacającej literatury uzupełniającej.