Ratownictwo medyczne. Kwalifikowana pierwsza pomoc

Redakcja: Magdalena Witt, Agata Dąbrowska, Marek Dąbrowski
Publikacja dostępna w sprzedaży w wersji drukowanej
Rok wydania: 2014
Wydanie: I
Format: B5
Oprawa: miękka
ISBN: 978-83-7597-241-2
Waga: 660 g
Cena:
50,72 PLN
(zawiera podatek VAT)

DO KOSZYKA
lub kup bezpośrednio w Punkcie Sprzedaży
Centrum Stomatologii, ul. Bukowska 70, poziom D1, pokój D131 (kliknij, aby zobaczyć mapkę)

Wejście w życie Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym z dnia  8.09 2006 roku uporządkowało, po raz pierwszy w Polsce, zakres wiedzy i umiejętności oczekiwanych zarówno od zawodowych (Państwowa Straż Pożarna, wojsko, policja, straż graniczna), jak i ochotniczych (Ochotnicza Straż Pożarna, Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe) ratowników. Przypisany im poziom kompetencji, określony mianem kwalifikowanej pierwszej pomocy (kpp), zyskał swój formalny status, program i ramy organizacyjne obowiązkowych szkoleń oraz szczegółowe wymagania egzaminacyjne.  Tytuł ratownika, a nim staje się osoba kończąca szkolenie z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy, stawia bardzo wysokie wymagania wynikające z konieczności podjęcia działań ratowniczych wobec każdej osoby znajdującej się w stanie zagrożenia zdrowia czy życia; zobowiązuje również do regularnego odnawiania uprawnień ratowniczych (recertyfikacji).
Z przyjemnością oddajemy w Państwa ręce opracowanie przygotowane przez zespół autorów, składający się z doświadczonych nauczycieli akademickich, praktyków i dydaktyków ratownictwa medycznego, instruktorów Europejskiej Rady Resuscytacji i Amerykańskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Monografia ta została pomyślana, jako kompletny zbiór wiedzy, obejmujący całościowo program szkoleń z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy. Poza wyczerpująco przedstawionymi, aktualnymi informacjami (opartymi w całości o naukowo potwierdzony, aktualny stan wiedzy- evidence based medicine), pozycja wzbogacona została licznymi fotografiami, stanowiącymi cenną ilustrację omawianych w niej zagadnień. 
Stany zagrożenia zdrowia lub życia z natury rzeczy są wydarzeniami nagłymi i nieoczekiwanymi, które wymagają od ratownika pilnego podjęcia prawidłowych działań w oparciu o najnowsze, obowiązujące na świecie standardy. Prawidłowo podjęte działania ratownicze na poziomie kwalifikowanej pierwszej pomocy nie tylko ułatwiają i usprawniają pracę zespołowi ratownictwa medycznego przybyłemu na miejsce zdarzenia, ale na ogół mają decydujący wpływ na szanse poszkodowanego na przeżycie i jego rokowania na przyszłość.
Wierzymy, że Czytelnik po zapoznaniu się z niniejszą książką i nabyciu przedstawionych w niej umiejętności praktycznych, będzie lepiej przygotowany do właściwego postępowania w nagłych wypadkach tak, by było ono zarówno bezpieczne dla obu stron, jak i skuteczne. Pozycja dedykowana jest przedstawicielom wszystkich służb i formacji ratowniczych, dla których poziom kpp jest jednym z etapów zdobywania coraz szerszej wiedzy i kompetencji z ratownictwa medycznego oraz tych, dla których jest on poziomem obowiązkowym. Ufamy, że stanowić będzie ona również cenne źródło wiedzy i informacji dla wszystkich zainteresowanych udzielaniem pomocy poszkodowanemu w jakimkolwiek wypadku czy katastrofie.
Ratownictwo medyczne jest dziedziną, w której ciągłe doskonalenie umiejętności praktycznych i uaktualnianie wiedzy teoretycznej jest warunkiem koniecznym dla uzyskania coraz lepszych rezultatów. W tym przypadku tym rezultatem jest ludzkie życie. Mamy nadzieję, że niniejsza monografia przyczyni się do upowszechnienia i podniesienia poziomu wiedzy w zakresie udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy wśród wszystkich zainteresowanych tych tematem.
Oddana w Państwa ręce pozycja może też sprawić, że udzielanie pomocy innym stanie się dla Państwa pasją i nieustającym źródłem głębokiej satysfakcji, czego w imieniu zespołu redakcyjnego, serdecznie Państwu życzymy.