Instytut Pediatrii Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. 1969–2003. Fakty – Ludzie – Refleksje

Autorzy: Marian Krawczyński
Publikacja dostępna w sprzedaży w wersji drukowanej
Rok wydania: 2014
Wydanie: I
Ilość stron: 446
Format: B5
Oprawa: miękka
ISBN: 978–83–7597-247-4
Waga: 1050 g
Cena:
66.21 PLN
(zawiera podatek VAT)

DO KOSZYKA
lub kup bezpośrednio w Punkcie Sprzedaży
Centrum Stomatologii, ul. Bukowska 70, poziom D1, pokój D131 (kliknij, aby zobaczyć mapkę)

Z recenzji
Prof. dr. hab. Jacka Wysockiego


[...] bardzo wartościowe udokumentowanie działalności Instytutu Pediatrii, jako zintegrowanej placówki naukowo-klinicznej skupiającej różne kierunki medycyny wieku rozwojowego. Książka zawiera historię rozwoju klinik pediatrycznych oraz chirurgii i otolaryngologii dziecięcej, zarówno w zakresie ich działalności kliniczno-naukowej, jak i dydaktycznej. Autor dokumentuje zachodzące zmiany w strukturze organizacyjnej jednostek, podkreślając dużą dynamikę i stale uaktualniane kierunki ich rozwoju. Wskazuje także, że dydaktyka była (i jest) integralną częścią działalności poznańskiego ośrodka pediatrycznego i zasadniczą częścią pracy nauczycieli akademickich.
[...] Meandry kształtowania się i rozwoju od podstaw wielu dziedzin medycyny wieku rozwojowego, w zakresie działalności klinicznej i naukowej dość szczegółowo, w 31 rozdziałach, przedstawia Autor, kierujący tą placówką ponad 20 lat. Swoje spostrzeżenia opiera na dokumentach źródłowych oraz potwierdza publikacjami naukowymi udokumentowanymi w ponad 900 przypisach. Całość jest bogato ilustrowana często unikalnymi fotografiami.
[...] Ten historyczny temat był wielkim wyzwaniem dla Autora. Jego realizacja wymagała wielu lat zaangażowania w poszukiwanie niekiedy trudno już dostępnych materiałów źródłowych i niewielu opracowań obejmujących najczęściej tylko wybrane dziedziny i okresy czasowe. 
[...] opracowanie to, historycznie ujmujące rozwój klinik Instytutu Pediatrii oraz ich osiągnięcia naukowe, jest cenną publikacją książkową informującą o kierunkach rozwoju poznańskiej pediatrii uniwersyteckiej. Dokument ten ilustruje udział poznańskiej pediatrii nie tylko w rozwoju Uczelni, ale i medycyny wieku rozwojowego w kraju.