Psychologia w naukach medycznych. Część III

Redakcja: Wojciech Strzelecki, Anna Klatkiewicz, Bogusław Stelcer
Publikacja dostępna w sprzedaży w wersji drukowanej
Rok wydania: 2015
Wydanie: I
Ilość stron: 298
Format: B5
ISBN: 987-83-7597-255-9
Waga: 82 g
Cena:
94.97 PLN
(zawiera podatek VAT)

DO KOSZYKA
lub kup bezpośrednio w Punkcie Sprzedaży
Centrum Stomatologii, ul. Bukowska 70, poziom D1, pokój D131 (kliknij, aby zobaczyć mapkę)

Mamy niewątpliwą przyjemność przekazać na Państwa ręce kolejną – trzecią już – część „Psychologii w naukach medycznych”. Niesłabnące zainteresowanie zarówno studentów, jak i pracowników naukowych zagadnieniami psychologicznymi w zdrowiu i chorobie skłania do refleksji nad potrzebą dzielenia się istotnymi informacjami, przemyśleniami, studiami literaturowymi oraz wynikami badań na ten temat. Był to bezpośredni powód, dla którego powstała pierwsza część monografii, której odbiór zachęcił do kontynuowania cyklu. Pierwsza część monografii ukazała się w 2010, druga – w 2012 roku.
Kontynuując rozpoczęte w tej materii działania, staraliśmy się odnaleźć kolejne punkty styczne psychologii i medycyny, ujmując je w słowa o charakterze naukowym, ale i nierzadko popularno-naukowym. Adresatami publikacji są przede wszystkim studenci kierunków medycznych oraz pracownicy opieki zdrowotnej, jednak wieloaspektowość przekazu pozwala żywić nadzieję, że zainteresuje ona również i osoby niezwiązane z medycyną.
Trzecia część „Psychologii w naukach medycznych” jest z założenia różnorodna, jako że w prezentowanych artykułach autorzy odnoszą się do różnych aspektów zdrowia i choroby, traktując te zagadnienia szeroko i holistycznie. Skłoniło to redaktorów do wprowadzenia podziału na części, co ma strukturalizować poruszone zagadnienia. 
Mamy nadzieję, że niniejsza monografia będzie pomocnym materiałem dydaktycznym dla studentów oraz przedstawicieli zawodów medycznych. Jej wieloaspektowość podkreśla szerokie ujęcie zagadnień medyczno-psychologicznych. Nie należy zapominać, że współczesna psychologia, jako dziedzina naukowa
i praktyczna, wywodzi się w linii prostej z nauk medycznych. Celem jest więc również podkreślenie roli czynników medycznych dla funkcjonowania psychicznego i emocjonalnego jednostki oraz wskazanie, jak istotne są zagadnienia natury psychologicznej dla zdrowia oraz jakości życia człowieka.


Fragment książki