Komórki macierzyste w biotechnologii medycznej

Redakcja: Andrzej Mackiewicz
Nakład drukowany wyczerpany
Rok wydania: 2015
Wydanie: I
Ilość stron: 200
Format: B5
Oprawa: miękka
ISBN: 978-83-7597-268-9

Szanowni Państwo,

oddajemy w Państwa ręce zbiór prac licencjackich absolwentów rocznika 2015 studiów pierwszego stopnia kierunku biotechnologia, specjalność biotechnologia medyczna, Wydziału Lekarskiego II Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Jest to pierwszy spójny tematycznie tom zatytułowany Komórki macierzyste, który obejmuje dziewięć prac licencjackich przygotowanych pod opieką i patronatem pracowników naukowych Uniwersytetu.
Jest to innowacyjny projekt Wydziału, który ma na celu stymulację studentów do przygotowywania prac na wysokim poziomie typu state-of-the art, które nie tylko spełniają wymogi formalne, ale również będą w bliskiej przyszłości stanowić źródło najnowszych informacji dla następnych roczników studiujących biotechnologię medyczną. Projekt ten spotkał się z dużą aprobatą absolwentów i nauczycieli akademickich, którzy entuzjastycznie zabrali się do pracy, będąc dumni, iż ich wysiłek „nie spocznie w szufladzie”, a wykorzystany zostanie przez młodsze pokolenie jako forma pomocy dydaktycznej.
Tom obejmuje dziewięć rozpraw w formie prac przeglądowych związanych z różnymi aspektami dotyczącymi komórek macierzystych, zarówno dojrzałych komórek macierzystych, indukowalnych pluripotentnych komórek macierzystych (iPS) oraz nowotworowych komórek macierzystych. Trzy prace dotyczą biologii, metod badania, charakterystyki oraz wykorzystania w terapii chorób serca i naczyń dojrzałych komórek macierzystych. Dwie to opis technologii, rozwoju oraz zastosowania w neurologii komórek iPS. Cztery natomiast dotyczą nowotworowych komórek macierzystych, ich biologii, w tym oporności na radio- i chemioterapię, oraz strategii terapeutycznych na nie ukierunkowanych.
Oczekujemy, że tom ten będzie pierwszy i zapoczątkuje innowacyjną serię wydawniczą. Przekonani jesteśmy, że ta forma publikacji prac licencjackich upowszechni się na innych wydziałach i uczelniach. Kolejnym tematem wiodącym serii będzie Bio-nanotechnologia.

Andrzej Mackiewicz