Farmacja fizyczna. Ćwiczenia laboratoryjne dla studentów farmacji i analityki medycznej

Redakcja: Franciszek Główka
Publikacja dostępna w sprzedaży w wersji drukowanej

Publikacja dostępna w wersji elektronicznej m.in. pod adresem: www.ibuk.pl/fiszka/155529/farmacja-fizyczna-cwiczenia-laboratoryjne-dla-studentow-farmacji-i-analityki-medycznej.html
Rok wydania: 2016
Wydanie: I
Ilość stron: 118
Format: A4
Oprawa: miękka
ISBN: 978-83-7597-272-6
Waga: 332 g
Cena:
40.04 PLN
(zawiera podatek VAT)

DO KOSZYKA
lub kup bezpośrednio w Punkcie Sprzedaży
Centrum Stomatologii, ul. Bukowska 70, poziom D1, pokój D131 (kliknij, aby zobaczyć mapkę)

Nowe wydanie przewodnika FARMACJA FIZYCZNA. Ćwiczenia laboratoryjne dla studentów farmacji i  medycyny laboratoryjnej w zamierzeniu ma pomóc studentom II roku farmacji i studentom I roku medycyny laboratoryjnej (wcześniej analityki medycznej) w praktycznym przyswojeniu zagadnień z przedmiotu chemia fizyczna, znanego szeroko również jako farmacja fizyczna. Farmacja fizyczna obejmuje zagadnienia dotyczące stosowania zasad fizyki i chemii w farmacji i analityce medycznej. Ćwiczenia laboratoryjne obok zajęć wykładowych i seminaryjnych stanowią integralną część programu studiów farmaceutycznych i medycyny laboratoryjnej. Program ćwiczeń laboratoryjnych został tak przygotowany, żeby umożliwić studentom zrozumienie niełatwych zagadnień chemii fizycznej. Ćwiczenia laboratoryjne obejmują praktyczne zagadnienia z zakresu własności koloidów, zasad termodynamiki, elektrochemii, kinetyki i farmakokinetyki, równowag fazowych, zjawisk powierzchniowych i mechaniki kwantowej. Opis wykonania każdego ćwiczenia laboratoryjnego poprzedzony jest częścią teoretyczną, w której umieszczono najważniejsze wiadomości wymagane od studenta przed przystąpieniem do wykonania części laboratoryjnej. Należy podkreślić, że do pełnego przygotowania teoretycznego wymagana jest wiedza zdobyta podczas wykładów, seminariów i innych form w ramach samokształcenia studentów. Część ćwiczeń laboratoryjnych została zaprojektowana do wykonania za pomocą dostępnych programów komputerowych. Pozostałe ćwiczenia będą wykonywane z użyciem specjalistycznej aparatury analitycznej. W celu czytelnego przedstawienia rezultatów z przeprowadzonych ćwiczeń i ich podsumowania zaproponowano wzór protokołu dla każdego ćwiczenia.
Przygotowanie niniejszego przewodnika jest w części wzorowane na skrypcie „Ćwiczenia laboratoryjne z chemii fizycznej dla studentów farmacji i analityki medycznej” Grzegorza Uchmana i Tadeusza Hermann. Autorzy prezentowanego przewodnika, podążając za aktualnymi osiągnięciami w chemii fizycznej, znacznie zmienili część ćwiczeń. Nowoczesny tensjo-metr został zastosowany w ćwiczeniu dotyczącym wyznaczania krytycznego stężenia micelarnego. Wprowadzono nowe ćwiczenia dotyczące układów dyspersyjnych, a mianowicie wyznaczania ruchliwości i masy molowej frakcji białka metodą elektroforezy żelowej. W celu dalszego wzmocnienia już od pierwszych lat studiów aspektu farmaceutycznego opracowano nowe ćwiczenia z elektrochemii, kinetyki i zjawisk powierzchniowych; w ćwiczeniach tych analizowane są substancje lecznicze. Uwzględniając przyszłe zajęcia z technologii postaci leku, wprowadzono ćwiczenie dotyczące związków polimerowych.
Autorzy niniejszego przewodnika mają nadzieję, że wiedza uzyskana dzięki przeprowadzeniu ćwiczeń z farmacji fizycznej będzie pomocna w zrozumieniu zagadnień ściśle związanych z zawodem farmaceuty, a będących przedmiotem technologii farmaceutycznej, chemii farmaceutycznej, farmakodynamiki i farmakokinetyki oraz biofarmacji.

Prof. dr hab. Franciszek Główka


Fragment książki