Choroby zakaźne

Redakcja: Arleta Kowala-Piaskowska, Iwona Mozer-Lisewska
Nakład drukowany wyczerpany
Rok wydania: 2016
Wydanie: I
Ilość stron: 328
Format: B5
Oprawa: miękka
ISBN: 978-83-7597-280-1
Waga: 758 g

Z przedmowy


Nauka zajmująca się chorobami zakaźnymi jest dyscypliną medyczną dynamicznie zmieniającą się. To na naszych oczach pojawiają się choroby, których przyczyną jest zupełnie nowy patogen, powracają stare, znane już wcześniej choroby zakaźne, w wyniku modyfikacji genetycznych zmienia się obraz choroby, odkrycie nowych metod diagnostycznych i nowych możliwości terapeutycznych daje ogromne szanse pacjentom. W skali globalnej choroby infekcyjne zbierają nadal ogromne śmiertelne żniwo, dlatego nasza wiedza nieustannie wymaga aktualizacji i poszukiwań, a postawa – czujności i pokory.


Monografia „Choroby zakaźne” została opracowana z myślą o studentach kierunków medycznych oraz lekarzach wielu innych specjalności, w tym internistach, pediatrach, specjalistach medycyny pracy czy lekarzach rodzinnych. Autorami są nauczyciele akademiccy od wielu lat pracujący w Katedrze i Klinice Chorób Zakaźnych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, będący specjalistami w zakresie omawianej tematyki. Starali się oni wyjść naprzeciw oczekiwaniom i prośbom o przygotowanie niezbyt obszernej publikacji zawierającej aktualną i maksymalnie skondensowaną wiedzę z tego zakresu. Poza kilkoma rozdziałami ogólnymi, o których można powiedzieć, że są wprowadzające, wszystkie pozostałe omawiają jednostki chorobowe wywołane przez określony patogen. Czytelnik już w spisie treści znajdzie nazwę drobnoustroju, a w  odpowiednim rozdziale informacje o etiologii, epidemiologii, obrazie klinicznym, leczeniu itd. jednostek chorobowych, które wywołuje dany patogen.


Arleta Kowala-Piaskowska, Iwona Mozer-Lisewska