Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu w latach 1919–2007

Autorzy: Andrzej Deckert
Publikacja dostępna w sprzedaży w wersji drukowanej

Publikacja dostępna w wersji elektronicznej m.in. pod adresem: www.ibuk.pl/fiszka/161058/studium-wychowania-fizycznego-i-sportu-akadamii-medycznej-im-karola-marcinkowskiego-w-poznaniu-w-latach-19192007.html
Rok wydania: 2016
Wydanie: I
Ilość stron: 132
Format: B5
Oprawa: miękka
ISBN: 978-83-7597-275-7
Waga: 330 g
Cena:
32.09 PLN
(zawiera podatek VAT)

DO KOSZYKA

Z wprowadzenia

Niniejsze opracowanie historyczne z działalności Studium Wychowania Fizycznego poznańskiej uczelni medycznej celowo sięga do początków Uniwersytetu Poznańskiego i czasów, gdy jeszcze nie było odrębnej Akademii Medycznej, po to, by wykazać nierozerwalne więzi wielkopolskiej medycyny z światowymi trendami nauk o wychowaniu fizycznym. Trwałe więzi prof. Heliodora Święcickiego i  prof. Eugeniusza Piaseckiego są nadal widoczne w poznańskim Uniwersytecie Medycznym.
Podejmując się pierwszego, rzetelnego, opartego na materiałach źródłowych przedstawienia dziejów Studium Wychowania Fizycznego, starałem się, by na podstawie dostępnego piśmiennictwa, zachowanych nielicznych dokumentów archiwalnych, dokumentacji własnej, pomocy tych, którym zależało na ukazaniu się niniejszej monografii, obiektywnie odtworzyć jego historię. Na skutek kilkakrotnych przeprowadzek nie zachowało się archiwum Studium. Nie istnieje też archiwum Klubu Uczelnianego AZS. Materiały źródłowe pochodzą z Biblioteki Głównej, Biblioteki Wydziału Nauk o Zdrowiu, Katedry i Zakładu Historii Nauk Medycznych, Archiwum Uniwersytetu Medycznego, Działu Organizacji Uniwersytetu Medycznego, wywiadów ze studentami z
lat 1950–1954 i własnych zasobów. Zebrane przeze mnie materiały pochodzą m.in. z lat 1962–1974, kiedy
współpracowałem ze Studium na obozach narciarskich, spływach kajakowych czy prowadząc sekcję piłki ręcznej mężczyzn KU AZS. Od 1974 do 2006 roku byłem nauczycielem akademickim w Studium WF i WFiS Akademii Medycznej. W  rozdziale V, poświęconym Klubowi Uczelnianemu AZS, z którym Studium Wychowania Fizycznego było ściśle związane, podjęto próbę częściowego odtworzenia bogatej sportowej historii studentów medycyny. Niestety i tutaj nie zachowały się dokumenty archiwalne. Dane, pozyskane z nielicznych zachowanych materiałów źródłowych, wywiadów z trenerami, zawodnikami, działaczami AZS i   kuratorem AZS Akademii Medycznej, należy traktować jako przyczynek do osobnej monografii, w której mogłaby być w o  wiele szerszym zakresie przedstawiona historia wielce zasłużonego dla poznańskiego i polskiego sportu Klubu Uczelnianego AZS Uniwersytetu Medycznego.

Andrzej Deckert