Fizykodiagnostyka i rehabilitacja w medycynie i stomatologii – kontynuacja

Redakcja: Dorota Hojan-Jezierska, Teresa Matthews-Brzozowska, Leszek Kubisz
Nakład drukowany wyczerpany
Rok wydania: 2016
Wydanie: I
Ilość stron: 162
Format: B5
Oprawa: miękka
ISBN: 978-83-7597-282-5
Waga: 275 g

Z przedmowy

Wieloautorska monografia naukowa zatytułowana „Fizykodiagnostyka i rehabilitacja w medycynie i stomatologii” powstała jako kontynuacja cyklu publikacji dotyczących problemów związanych ze zjawiskami zachodzącymi w organizmach żywych, a więc i w organizmie człowieka. Cykl ten zainicjowanego w Pile w 2015 roku podczas VII Międzynarodowego Sympozjum Fizykodiagnostyki i Fizykoterapii Stomatologicznej i Medycznej oraz II Międzynarodowego Sympozjum Naukowego „Medycyna Fizykalna w Nowoczesnej Fizjoterapii.”
Interdyscyplinarne ujęcie tematu diagnostyki i rehabilitacji w medycynie i stomatologii z punktu widzenia naukowców i badaczy wnosi nowe wartości. Poświęcone mu III Sympozjum pt.: „Biofizyka a medycyna” odbyło się w dniach 29–30 września 2016 r. w Poznaniu. Zostało zorganizowane między innymi przez Katedrę Biofizyki i Katedrę Ortopedii Szczękowej i Ortodoncji Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, zespoły naukowców reprezentujące różne dyscypliny nauki, co znalazło swoje odzwierciedlenie w tej monografii.
Do przygotowania artykułów do monografii „Fizykodiagnostyka i rehabilitacja w medycynie i stomatologii – kontynuacja” zaproszeni zostali zarówno autorzy z Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, jak i badacze reprezentujący inne dyscypliny naukowe i ośrodki badawcze w kraju i poza jego granicami. Pozwoliło to na przygotowanie monografii o szczególnym charakterze.