Zeszyt do ćwiczeń. Diagnostyka parazytologiczna dla studentów analityki medycznej

Redakcja: Anna C. Majewska, Piotr Nowosad
Publikacja niedostępna w wersji drukowanej

Publikacja dostępna w wersji elektronicznej m.in. pod adresem: www.ibuk.pl/fiszka/180475/zeszyt-do-cwiczen-diagnostyka-parazytologiczna-dla-studentow-analityki-medycznej.html
Rok wydania: 2017
Wydanie: I
Ilość stron: 92
Format: A4
ISBN: 978-83-7597-296-2

Książka dostępna jest dla studentów  na platformie WISUS - materiały dydaktyczne.

Przedmiot diagnostyka parazytologiczna jest realizowany na zajęciach praktycznych, które obejmują 40 godzin ćwiczeń. Każde ćwiczenie jest poprzedzone wstępem ilustrowanym prezentacją multimedialną, w trakcie której omawiane są zagadnienia ułatwiające studentom zrozumienie bieżącego tematu. Niniejszy ZESZYT DO ĆWICZEŃ  został opracowany z myślą o zwiększeniu czasu przeznaczonego na praktyczne zajęcia mikroskopowe kosztem zredukowania do niezbędnego minimum prelekcji wstępnych.
Na początku każdego rozdziału ZESZYTU DO ĆWICZEŃ  umieszczono ramki, w których precyzyjnie określono zakres wiedzy i umiejętności, jakie student powinien zdobyć – zgodnie z programem nauczania dla studentów analityki medycznej – w trakcie realizacji danego tematu na zajęciach z diagnostyki parazytologicznej. Dla ułatwienia prowadzenia notatek w trakcie wstępnej prelekcji oraz zapamiętania materiału teoretycznego na końcu każdego tematu ćwiczeń wprowadzono tabele, które należy wypełnić zgodnie z poleceniem. Prawidłowo wypełnione tabele będą stanowiły dla studenta kompendium wiedzy, które w założeniu powinno znacząco ułatwić opanowanie materiału stanowiącego podstawę testu zaliczeniowego. Kolejność tematów ćwiczeń ułożono, kierując się głównie materiałem badania laboratoryjnego i taksonomią pasożytów:
-    ćwiczenia 1. i 2. dotyczą biologii, epidemiologii oraz diagnostyki pierwotniaków płynów ustrojowych i tkanek;
-    ćwiczenie 3. charakteryzuje biologię i diagnostykę pierwotniaków układu pokarmowego oraz moczowo-płciowego;
-    ćwiczenie 4. obejmuje przywry układu pokarmowego, oddechowego oraz tkanek;
-    ćwiczenie 5. jest przeznaczone na omówienie tasiemców pasożytujących w układzie pokarmowym i tkankach;
-    ćwiczenia 6. i 7. obejmują pasożytnicze nicienie człowieka, przy czym oddzielnie są omawiane gatunki występujące w układzie pokarmowym oraz w tkankach i płynach ustrojowych;
-    ćwiczenie 8. zostało utworzone w celu dokładnego omówienia zasad
i procedur stosowanych w diagnostyce parazytologicznej oraz związanych z koprodiagnostyką helmintów;
-    ćwiczenie 9. obejmuje pasożytnicze stawonogi człowieka (pajęczaki
i owady).