Wyzwania współczesnej protetyki słuchu. Tom 1, Vol. 1

Redakcja: Dorota Hojan-Jezierska, Edward Hojan, Leszek Kubisz, Andrzej Obrębowski, Bożena Wiskirska-Woźnica
Nakład drukowany wyczerpany
Rok wydania: 2016
Wydanie: I
Ilość stron: 170
Format: B5
Oprawa: miękka
ISBN: 978-83-7597-299-3

Pierwszy tom monografii z serii pt. „Wyzwania współczesnej protetyki słuchu” poświęcony jest diagnostyce, rehabilitacji i protezowaniu osób niedosłyszących, zaburzeniom w obrębie układu słuchowego u osób z rzadkimi chorobami genetycznymi oraz najnowszym technologiom i rozwiązaniom technicznym z zakresu protetyki słuchu.
Nieustannie wzrastająca liczba osób z zaburzeniami narządu słuchu wymaga ciągłych badań naukowych, śledzenia nowych trendów technologicznych z zakresu protetyki słuchu, jak i analizy ekonomicznej rynku pomocy słuchowych.
Niniejsza monografia powstała na podstawie wyników prac badawczych prowadzonych w różnych ośrodkach naukowych w Polsce. Dotyczą one opóźnionego rozwoju mowy, ochrony słuchu u muzyków klasycznych, innowacyjnych rozwiązań technologicznych w protetyce słuchu.
Szczególnie ważne jest współczesne spojrzenie na metodykę badań kierunkowości słyszenia ze względu na rolę oceny kierunkowości w procesie powstawania zaburzeń przetwarzania słuchowego. Niezwykle istotny jest przy tym problem asymetrii słuchowych, zarówno z punktu widzenia diagnostyki, jak i rehabilitacji słuchu.
W przypadku braku korzyści z aparatów słuchowych, wyzwaniem dla protetyków słuchu staje się uczestniczenie w programie implantów ślimakowych.
Poznanie wpływu zwiększonego ciśnienia na zaburzenia orientacji i równowagi na przykładzie osób nurkujących poszerza wiedzę z zakresu funkcjonowania ludzkiego organizmu w ekstremalnie trudnych warunkach.
Ubytki i zaburzenia słuchu w obrębie układu słuchowego występujące w rzadkich chorobach genetycznych to kolejne zagadnienie rozważane w monografii.
Bardzo ważnym zagadnieniem z punktu widzenia protetyka słuchu jest niewątpliwie zarządzanie relacjami z pacjentami w kreowaniu własnej marki. Rosnąca świadomość pacjentów, a często ich roszczeniowość powodują, że obsługa pacjenta staje się niekiedy prawdziwym wyzwaniem.
W jakich sytuacjach korzystanie z procedur diagnostyki i rehabilitacji słuchu oferowanych w Internecie może dać pozytywne efekty, a kiedy należy pozostać przy klasycznej pracy protetyka z pacjentem, to bardzo aktualne pytanie.
Tom 1 serii monografii „Wyzwania współczesnej protetyki słuchu” rozpoczyna cykl wydawniczy, który – mam nadzieję – będzie interesujący dla lekarzy działających na rzecz osób niedosłyszących, praktykujących protetyków słuchu, jak również szerokiej rzeszy studentów protetyki słuchu.Dorota Hojan-Jezierska