Mężczyźni w pielęgniarstwie. W stronę męskości opiekuńczej

Autorzy: Urszula Kluczyńska
Nakład drukowany wyczerpany

Publikacja dostępna w wersji elektronicznej m.in. pod adresem: www.ibuk.pl/fiszka/173993/mezczyzni-w-pielegniarstwie-w-strone-meskosci-opiekunczej.html
Rok wydania: 2017
Wydanie: I
Ilość stron: 210
Format: B5
Oprawa: miękka
ISBN: 978-83-7597-302-0
Waga: 514 g

Z recenzji dr hab. Małgorzaty Bieńkowskiej, prof. UwB:

„Jest to niewątpliwie praca o nowatorskim charakterze podejmująca przemilczany dotychczas w socjologii aspekt funkcjonowania mężczyzn w sfeminizowanym zawodzie, jakim jest pielęgniarstwo. Książka Urszuli Kluczyńskiej mieści się na pograniczu takich subdyscyplin jak socjologia płci czy gender studies i socjologia medycyny. (…) Praca ukazuje bardzo ciekawe studium specyficznego zawodu i to, w jaki sposób funkcjonują w nim mężczyźni, stanowiący niewątpliwie mniejszość. Zawód pielęgniarki jest w Polsce zawodem sfeminizowanym, spostrzeganym stereotypowo. Zamysł Autorki, by odczarować świat pielęgniarstwa, ukazać mężczyzn i to, jak oni konstruują/wyrażają swoją męskość w tym zawodzie, jest niezmiernie ciekawy, a prezentowany materiał empiryczny jest interesujący”

Ze wstępu:

Książka prezentuje wyniki badań przeprowadzonych wśród pielęgniarzy, jednak nie poruszam tu wielu wątków, których być może spodziewają się czytelniczki i czytelnicy. Nie jest to bowiem książka o pielęgniarstwie jako takim, jest to książka o mężczyznach wykonujących pracę opiekuńczą, o męskości opiekuńczej. Celem analiz nie było pokazanie różnic między kobietami i mężczyznami w pielęgniarstwie, nie chcę wzmacniać stereotypów, moim zamiarem było ukazanie perspektywy mężczyzn i tego, jak postrzegają siebie, realizując zawód opiekuńczy, oraz jak postrzegają opiekę i jak w tym kontekście definiują męskość. Ciekawiło mnie, jak mężczyźni konstruują swoją męskość, czy czynią to w odniesieniu do męskości tradycyjnej i jakie znaczenia ma dla nich męskość hegemoniczna – aspirują do niej czy redefiniują ją. Zastanawiałam się, czy postrzegają męskość w hierarchicznym czy horyzontalnym porządku, budują czy burzą dominujący porządek genderowy, jak korzystają z faktu bycia mężczyzną, co z kosztami i przywilejami męskości. Wydało mi się godne uwagi pochylenie się nad tym, czy praca w pielęgniarstwie jest efektem chęci realizacji męskości opiekuńczej i aspirowania do innej niż tradycyjna, czy jest początkiem zamiany i myślenia o męskości z innej perspektywy.