Kierunki rozwoju chemii leków. Księga Jubileuszowa Profesor Marianny Zając

Redakcja: Anna Jelińska, Izabela Muszalska
Publikacja niedostępna w wersji drukowanej
Rok wydania: 2017
Wydanie: I
Ilość stron: 280
Format: A4
Oprawa: twarda
ISBN: 978-83-7597-312-9

Z wprowadzenia

Praca zbiorowa „Kierunki rozwoju chemii leków” powstała dla uczczenia Jubileuszu 80. Urodzin Profesor Marianny Zając, wielce zasłużonego nauczyciela akademickiego, wieloletniego kierownika Katedry i Zakładu Chemii Farmaceutycznej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, autora lub współautora kolejnych wydań podręcznika z chemii leków oraz wielu innych podręczników z zakresu analizy leków. W zakresie opracowywania podręczników z chemii leków, zawierających aktualne treści, Profesor Marianna Zając jest kontynuatorką dzieła zapoczątkowanego przez Profesora Franciszka Adamanisa, autora pierwszego podręcznika z chemii leków. Duże zainteresowanie tego typu opracowaniem wśród studentów, absolwentów farmacji oraz pracowników naukowych przyczyniło się do jego kontynuacji, której podjął się Profesor Ewaryst Pawełczyk.
Zdaniem redaktorów niniejszego opracowania konieczne jest szersze spojrzenie na problematykę związaną z rozwojem chemii leków, obejmujące zagadnienia poszerzające treści zawarte w podręcznikach akademickich. Stąd zrodziła się nasza prośba do wybitnych specjalistów z różnych dziedzin farmacji i jesteśmy bardzo wdzięczni Autorom, którzy przyjęli nasze zaproszenie i podjęli się trudu opracowania poszczególnych zagadnień. Jesteśmy przekonane, że dzięki Państwa zaangażowaniu powstało wartościowe opracowanie, które podsumowuje osiągnięcia różnych jednostek naukowych oraz wytycza trendy i kierunki rozwoju farmacji.

Anna Jelińska, Izabela Muszalska