25 lat Wydziału Lekarskiego II Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. W stulecie uniwersyteckiego medycznego kształcenia w Poznaniu

Redakcja: Bogdan Miśkowiak, Zbigniew Krasiński, Romuald Ochotny
Publikacja dostępna w sprzedaży w wersji drukowanej
Rok wydania: 2017
Wydanie: I
Ilość stron: 646
Format: 240x220 mm
Oprawa: twarda
ISBN: 978-83-7597-322‑8
Waga: 2161 g
Cena:
100.00 PLN
(zawiera podatek VAT)

DO KOSZYKA
lub kup bezpośrednio w Punkcie Sprzedaży
Centrum Stomatologii, ul. Bukowska 70, poziom D1, pokój D131 (kliknij, aby zobaczyć mapkę)

Od Redakcji

Z okazji 25. rocznicy powołania Wydziału Lekarskiego II w Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Komitet Redakcyjny powołany przez Dziekana wydziału przygotował okolicznościową publikację.
Zawarto w niej uzupełnione i poszerzone opracowania, które wchodziły w skład wydanego przed 5 laty „Albumu 20‑lecia Wydziału Lekarskiego II Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Dwadzieścia lat w służbie uniwersyteckiej medycyny, nauki i dydaktyki 1992–2012” pod redakcją Andrzeja Tykarskiego, Bogdana Miśkowiaka i Michała Musielaka.
Obecna publikacja zawiera także nowe rozdziały poświęcone dynamicznie rozwijającej się działalności wydziału, jego katedr, klinik i zakładów. W rozdziałach tych przedstawiono realizowane przez kliniki i zakłady wydziału nowe wyzwania dotyczące m.in. rozwijającej się dynamicznie transplantologii (szpiku, serca, płuc, nerek, rogówek), edukacji przed- i podyplomowej (nowe kierunki studiów, nowatorski program kształcenia na kierunku lekarskim oparty na kształceniu modułowo‑problemowym), współpracy międzynarodowej (programy badawcze, kongresy międzynarodowe).
Komitet Redakcyjny zachęcał także członków naszego wydziału do nadsyłania własnych wspomnień, informacji o osiągnięciach celem umieszczenia tych relacji w przygotowanej okolicznościowej publikacji. Owocem tego jest kilka rozdziałów, m.in. spostrzeżenia dotyczące doświadczeń ówczesnych władz Uczelni związanych z wprowadzeniem programu anglojęzycznego dla studentów z USA i Kanady, kształtowania się uniwersyteckiej stomatologii w Poznaniu czy też organizacji światowego kongresu stomatologów w naszym mieście.
Jednostki organizacyjne Wydziału Lekarskiego II podlegały w minionym okresie zmianom organizacyjnym – tworzyły się nowe, przekształcały dotychczasowe. Skutkiem tych przeobrażeń było także powoływanie nowych kierowników w wyniku postępowań konkursowych.


Fragment książki