Terapia wielolekowa u pacjentów w ośrodkach opieki paliatywnej w Polsce. Ilościowa i jakościowa analiza stosowanych leków, błędów farmakoterapii oraz narażenia na działania niepożądane i interakcje lekowe

Autorzy: Aleksandra Kotlińska-Lemieszek
Publikacja niedostępna w wersji drukowanej
Rok wydania: 2018
Wydanie: I
Ilość stron: 204
Format: B5
Oprawa: miękka
ISBN: 978-83-7597-330-3

Ze streszczenia

Pacjenci w opiece paliatywnej wymagają podawania wielu leków w celu leczenia choroby podstawowej, chorób współistniejących oraz łagodzenia objawów. Duża liczba przyjmowanych leków powoduje ryzyko stosowania leków niepotrzebnych, błędów farmakoterapii, naraża pacjenta na poważne działania niepożądane i interakcje lekowe.
Badania przeprowadzone w ostatnich latach wykazały, że istnieją istotne różnice w zakresie stosowanej farmakoterapii pomiędzy ośrodkami w różnych krajach. Badania farmakoterapii w ośrodkach opieki paliatywnej w Polsce nie zostały dotąd przeprowadzone.


Fragment książki