Badania proteomiczne raka endometrium

Autorzy: Tomasz Kluz
Nakład drukowany wyczerpany
Rok wydania: 2018
Wydanie: I
Ilość stron: 130
Format: B5
Oprawa: miękka
ISBN: 978‐83‐7597‐332‐7

Zwalczanie nowotworów złośliwych jest dziś głównym wyzwaniem medycyny. Każdy nieleczony nowotwór w końcu doprowadza do śmierci organizmu, w którym się rozwija. Znamy w zasadzie trzy metody terapeutyczne, które stosujemy do zwalczania nowotworów; to chirurgia, radioterapia i chemioterapia. Chirurgia korzysta z coraz bardziej precyzyjnego sprzętu, opracowywane są nowe metody śródoperacyjnej lokalizacji i weryfikacji ognisk nowotworu oraz doskonalona jest małoinwazyjna technika operacji. Radioterapia także opiera się na precyzyjnym planowaniu wspomaganym przez nowoczesne obrazowanie, co pozwala zwiększać precyzję napromieniania. Leczenie systemowe, czyli chemioterapia, uszkadza tkankę guza, ale także zdrowe tkanki organizmu. Od co najmniej 30 lat nie zanotowano znaczącego postępu w leczeniu systemowym nowotworów złośliwych. Niedawno wprowadzono leczenie celowane oparte na przeciwciałach skierowanych przeciwko markerom molekularnym guza. Jednak i ono obarczone jest niezbyt dużą skutecznością i szeregiem działań niepożądanych.
Wymienione metody leczenia są stosowane od wielu lat i w zasadzie nie doprowadziły do jakiegokolwiek przełomu w zwalczaniu raka. Przyczyna tego leży w dużej heterogeniczności guzów nowotworowych. Każdy nowotwór ma inną, charakterystyczną dla siebie biologię. Także każdy ludzki organizm jest inny, czyli może w różny sposób reagować na rozwijający się guz. Wiele nowotworów, które znacznie różnią się w zakresie inicjacji rozwoju, obrazu i przebiegu klinicznego, jest obecnie leczonych w ten sam sposób. Sprzyja temu uznawany i stosowany od wielu lat narządowy, anatomiczny system klasyfikacji nowotworów złośliwych. Leczymy raka szyjki macicy, raka błony śluzowej trzonu macicy czy raka jajnika a te nowotwory, mimo, że dotyczą tych samych lokalizacji i narządów, są heterogeniczne; inaczej powstają i odmiennie się rozwijają. Raczej nie spodziewamy się, mimo olbrzymich nakładów wydawanych w tym celu, aby powstał lek leczący wszystkie nowotwory złośliwe. Wydaje się, że kluczem do zwalczania nowotworów złośliwych będzie lepsze i całkowite poznanie molekularnej biologii każdego rodzaju raka oraz interakcji powstającego nowotworu z organizmem, w którym się rozwija. Z pewnością wysiłki w zwalczaniu raka wiążą się z onkologią spersonalizowaną opartą o osiągnięcia biotechnologii, genetyki, genomiki i profilowania genetycznego oraz profilowania białkowego, czyli proteomiki.


Fragment książki