Zastosowanie metod statystycznych w badaniu geograficznego zróżnicowania częstości występowania chorób – metoda CutL

Autorzy: Barbara Więckowska
Publikacja niedostępna w wersji drukowanej
Rok wydania: 2018
Wydanie: I
Ilość stron: 165
Format: B5
Oprawa: miękka
ISBN: 978-83-7597-333-4

Książka skierowana jest głównie dla statystyków i lekarzy epidemiologów. Przedstawia metody geostatystyczne poświęcone detekcji skupień przestrzennych i czasowo przestrzennych na gruncie epidemiologii i ochrony zdrowia. Ponieważ specyfika opisywanej tematyki dotyczy styku epidemiologii, statystyki, kartografii oraz informatyki, wprowadzenie do przedstawianych zagadnień zostało opisane dość szeroko, by badacze mogli bez trudu przejść do analiz opisanych w dalszych rozdziałach książki. Miejsce twierdzeń i dowodów matematycznych zajęły zasady wykorzystania metod statystycznych i oprogramowania geostatystycznego. Wyniki i dyskusję przeprowadzonych analiz opisano zarówno pod kątem statystycznym jak i epidemiologicznym. Do książki, na dysku CD dołączone zostały pliki danych symulowanych, na których bazowały wykonywane obliczenia. Dołączono również wykorzystane  w pracy pliki map przedstawiające podział administracyjny Polski na województwa i powiaty oraz Wielkopolski na gminy. Opisywana w pracy, nowa metoda CutL została umieszczona w przygotowanym przez autorkę tej pracy programie PQScut. Opisane w książce analizy wykonywane przy pomocy programu PQScut zostały przedstawione na filmach instruktażowych, by ułatwić badaczom wykonywanie własnych analiz przy wykorzystaniu opisanych metod. Program oraz pliki filmów również można znaleźć na dołączonym dysku CD.