Technologie informacyjno-komunikacyjne a warsztat pracy nauczyciela akademickiego

Autorzy: Karolina Szczeszek, Małgorzata Posłuszna-Lamperska
Publikacja dostępna w sprzedaży w wersji drukowanej
Rok wydania: 2018
Wydanie: I
Ilość stron: 130
Format: B5
Oprawa: miękka
ISBN: 978-83-7597-337-2
Waga: 224 g
Cena:
29.26 PLN
(zawiera podatek VAT)

DO KOSZYKA
lub kup bezpośrednio w Punkcie Sprzedaży
Centrum Stomatologii, ul. Bukowska 70, poziom D1, pokój D131 (kliknij, aby zobaczyć mapkę)

Ze wstępu

Głównym celem niniejszej monografii jest przedstawienie zagadnień związanych z opisem i analizą znaczenia technologii informacyjno‑komunikacyjnych w pracy nauczyciela akademickiego. W zmieniającym się dynamicznie środowisku pracy nauczyciela akademickiego pojawia się coraz więcej narzędzi dydaktycznych związanych z nowoczesną technologią informatyczno‑komunikacyjną. Jak można tą technologię wykorzystać w dydaktyce? Na ile użycie nowoczesnych środków dydaktycznych zmienia sposób kształcenia w uczelni wyższej?
Założeniem autorek tej pracy jest ukazanie zmian, jakie zaszły w pracy i wymaganiach stojących przed nauczycielem akademickim w związku z rosnącym znaczeniem technologii komunikacyjno-informacyjnej w procesie dydaktycznym. Monografia ta ukazuje warsztat zawodowy i kompetencje współczesnego nauczyciela, z podkreśleniem istotności stosowania innowacyjnych form, metod i środków dydaktycznych w pracy ze studentami. Zaprojektowany w odpowiedni sposób proces edukacyjny, w którym wykorzystuje się innowacyjne, aktywizujące sposoby przekazywania wiedzy oraz kształtowania umiejętności oraz postaw, pozwala nie tylko na osiągnięcie celów edukacyjnych ale również daje studentom możliwość rozwijania swoich kompetencji, w tym kompetencji - informatycznych i komunikacyjnych.
(...) Jak zauważa J. Bednarek (J. Bednarek, 2008):
„Zmienia się (…) miejsce i rola nauczyciela (pedagoga) we współczesnej szkole (uczelni). (…) W czasie przygotowania i prowadzenia zajęć dydaktycznych nauczyciel korzysta z najnowszych technologii, wychodzi tym samym poza swoje kompetencje specjalistyczne związane z nauczanym przedmiotem, stając się jednocześnie dydaktykiem multimedialnym”.
Taka optyka postrzegania kompetencji nauczyciela skłania do refleksji – czy współcześni nauczyciele są odpowiednio przygotowani do pełnienia zadań i ról ściśle powiązanych z pojawieniem się technologii informacyjnej w edukacji?