Chemia leków z elementami chemii medycznej dla studentów farmacji i farmaceutów

Autorzy: Marianna Zając, Anna Jelińska, Izabela Muszalska
Publikacja niedostępna w wersji drukowanej

Publikacja dostępna w wersji elektronicznej
Rok wydania: 2018
Wydanie: I
Ilość stron: 989
Format: A4
ISBN: 978-83-7597-340-2

Monografia Chemia leków z elementami chemii medycznej jest kolejną tego typu pracą powstałą w Katedrze i Zakładzie Chemii Farmaceutycznej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Pierwszym opracowaniem był Podręcznik chemii farmaceutycznej, Tom I. Część nieorganiczna (1951 r.), Tom II. Część organiczna (1952 r.), autorstwa prof. dr. hab. Franciszka Adamanisa; tytuł pracy zmieniono w następnych wydaniach na Chemia leków (wydanie II 1956 r., wydanie III 1961 r.). Profesor Adamanis jako pierwszy w Polsce wprowadził nazwę podręcznika Chemia leków, obecnie powszechnie obowiązującą, i począwszy od wydania III, wprowadził układ farmakologiczny w nauczaniu tego przedmiotu. Kolejne wydania Chemii leków, przygotowane przez ogólnopolski zespół specjalistów pod redakcją prof. dr. Ewarysta Pawełczyka, ukazały się w latach 1978 i 1986. Wydania Chemii leków z 2000 i 2006 r., opracowane w Katedrze Chemii Farmaceutycznej w Poznaniu, w zasadniczy sposób różniły się od dotychczasowych opracowań, ponieważ zwrócono w nich szczególną uwagę na mechanizmy działania leków.
Uwzględniając osiągnięcia ostatnich lat w zakresie chemii leków, w niniejszej monografii wprowadzono nowe rozdziały, a w pozostałych przedstawiono nowe leki i osiągnięcia w zakresie mechanizmu ich działania, zastosowania i bezpieczeństwa terapii.
Poznanie mechanizmów działania leków wyjaśniło wiele działań niepożądanych i spowodowało wycofanie z lecznictwa niektórych leków lub wpłynęło na zmianę profilu ich zastosowania. Mimo ogromnego postępu nauk medycznych nadal są schorzenia, których aktualnie nie potrafimy leczyć, a stosowane leki poprawiają jedynie komfort życia pacjenta. Staraliśmy się również uwzględnić ten problem, zamieszczając informacje o lekach stosowanych w takich schorzeniach, jak stwardnienie rozsiane i stwardnienie boczne zanikowe, choroba Alzheimera i Huntingtona, dystrofie mięśniowe, nużliwość mięśni itp.
Monografia jest bogato ilustrowana przedstawiającymi punkty uchwytu działania leków schematami, które ułatwiają zrozumienie wpływu danego leku na proces przywrócenia równowagi fizjologicznej.
Mamy nadzieję, że niniejsza monografia będzie pomocna zarówno w kształceniu studentów farmacji, szkoleniu podyplomowym, jak i w codziennej pracy zawodowej magistrów farmacji.


Fragment książki