Zarys foniatrii klinicznej

Redakcja: Antoni Pruszewicz, Andrzej Obrębowski
Publikacja dostępna w sprzedaży w wersji drukowanej
Rok wydania: 2019
Wydanie: I
Ilość stron: 354
Format: A4
Oprawa: miękka
ISBN: 978-83-7597-352-5
Waga: 1000 g
Cena:
84.00 PLN
(zawiera podatek VAT)

DO KOSZYKA

Publikacja nagrodzona w Konkursie „Gaudeamus” 2019


Ze Wstępu

Po 27 latach powstaje nowy podręcznik akademicki Zarys foniatrii klinicznej, którego współautorami są przede wszystkim doświadczeni pracownicy Katedry i Kliniki Foniatrii i Audiologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu i osoby od wielu lat współpracujące. Szereg rozdziałów opracowano w nowym ujęciu, uwzględniając aktualne kierunki badań klinicznych.
Biostrukturę procesu komunikatywnego odniesiono do podziału czynnościowego układu nerwowego, uwypuklając znaczenie części nadrzędnej w ośrodkowych procesach przetwarzania słuchowego.
W podstawach biolingwistyki podkreślono jej związek z naukami medycznymi. Wykazano znaczenie psychologii klinicznej w diagnostyce i rehabilitacji zaburzeń komunikatywnych. Zasygnalizowano przydatność genetyki i immunologii klinicznej w praktyce foniatrycznej.
Część kliniczną zaburzeń komunikatywnych przedstawiono tradycyjnie, omawiając w kolejnych rozdziałach problematykę głosu, mowy i słuchu w wieku rozwojowym. Wprowadzono rozdział omawiający niewerbalne sposoby porozumiewania się. Zgodnie z zaleceniami Unii Europejskich Foniatrów włączono zagadnienia dotyczące zaburzeń fazy ustnej i ustno-gardłowej połykania.
W rozdziale poświęconym orzecznictwu lekarskiemu przedstawiono szczegółowe zasady orzekania o zdolności do pracy, uszczerbku na zdrowiu i niepełnosprawności w chorobach głosu, słuchu, mowy i języka.


Fragment książki