Analiza statystyczna rozkładu wartości współczynników reologicznych krwi w grupie zakwalifikowanych krwiodawców

Autorzy: Anna Marcinkowska-Gapińska
Publikacja niedostępna w wersji drukowanej
Rok wydania: 2018
Wydanie: I
Ilość stron: 98
Format: B5
Oprawa: miękka
ISBN: 978-83-7597-341-9

Fragment wstępu

Mnogość czynników wpływających na warunki przepływu krwi stwarza potrzebę badań porównawczych. Badania hemoreologiczne często prowadzi się, porównując wyniki jednej badanej grupy do innej i analizując pojawiające się różnice. Pierwotną grupą odniesienia powinna być grupa osób zdrowych. Jak się okazuje, w piśmiennictwie trudno znaleźć wyniki badań hemoreologicznych na grupie osób, które wolne są od wszelkich schorzeń mogących mieć wpływ na właściwości reologiczne krwi, a dodatkowo reprezentują w równych proporcjach obie płcie oraz odpowiedni przekrój wiekowy. Stawiając sobie za cel pracy opracowanie rozbudowanej analizy reologicznych właściwości krwi osób zdrowych, zdecydowano się wybrać do badań grupę honorowych krwiodawców. Ze względu na regularne honorowe krwiodawstwo stan zdrowia tych ludzi jest ściśle kontrolowany, a ich krew ma prawidłowe parametry morfologiczne i biochemiczne. Wydaje się, że wybór takiej właśnie grupy powinien być kluczowy w ustaleniu wartości średnich (prawidłowych) parametrów reologicznych krwi, które mogłyby stanowić punkt odniesienia dla badań w grupach osób z różnymi schorzeniami. Równie ważna jest możliwość wychwycenia zależności pomiędzy tymi parametrami występującymi w warunkach wolnych od zakłóceń wywołanych schorzeniami.