Psychologia w naukach medycznych. Część IV

Redakcja: Wojciech Strzelecki, Sabina Siwiec, Jolanta Tomczak, Marcin Cybulski
Publikacja niedostępna w wersji drukowanej

Publikacja dostępna w wersji elektronicznej m.in. pod adresem: www.ibuk.pl/fiszka/201957/psychologia-w-naukach-medycznych-iv.html
Rok wydania: 2018
Wydanie: I
Ilość stron: 246
Format: B5
ISBN: 978-83-7597-361-7

Mamy przyjemność przekazać na Państwa ręce kolejną – czwartą już – część  „Psychologii w naukach medycznych”. Wciąż utrzymujące się zainteresowanie zarówno pracowników nauki jak i studentów kierunków medycznych zagadnieniami psychologicznymi dotyczącymi zdrowia i choroby skłania do refleksji nad potrzebą dzielenia się istotnymi informacjami, przemyśleniami, studiami literaturowymi oraz wynikami badań na ten temat. Był to powód dla którego powstała pierwsza część monografii, której pozytywny odbiór zachęcił do kontynuowania cyklu. Pierwsza część monografii ukazała się w 2010 roku, druga w 2012, trzecia natomiast w 2015 roku. 
W ramach podjętej kontynuacji cyklu podjęliśmy starania, mające na celu odnalezienie kolejnych punktów stycznych psychologii i medycyny, zarówno w ujęciu psychosomatycznym jak i somatopsychicznym. Adresatami prezentowanej publikacji są studenci kierunków medycznych oraz pracownicy opieki zdrowotnej, jednakowoż celowa wieloaspektowość przekazu pozwala żywić nadzieję, że zainteresuje ona również i osoby niezwiązane z medycyną.
Czwarta część „Psychologii w naukach medycznych” jest z założenia różnorodna, jako że w prezentowanych artykułach autorzy odnoszą się do różnych aspektów zdrowia i choroby, traktując te zagadnienia szeroko i holistycznie. Skłoniło to redaktorów do wprowadzenia podziału na dwie zasadnicze części, którego to posunięcia zadaniem jest strukturalizować poruszone zagadnienia.
Mamy nadzieję, że niniejsza monografia może być pomocnym materiałem dydaktycznym dla studentów oraz przedstawicieli zawodów medycznych. Jej wieloaspektowość podkreśla szerokie ujęcie zagadnień medyczno-psychologicznych. Nie należy zapominać, że współczesna psychologia, jako dziedzina naukowa i praktyczna, wywodzi się w linii prostej z nauk medycznych. Celem jest więc również podkreślenie roli czynników medycznych dla funkcjonowania psychicznego i emocjonalnego jednostki oraz wskazanie jak istotne są zagadnienia natury psychologicznej dla zdrowia oraz jakości życia człowieka.


Fragment książki