Innowacje w terapii zajęciowej

Redakcja: Mirosława Cylkowskiej‑Nowak, Mariola Pawlaczyk, Sławomir Tobis
Publikacja dostępna w sprzedaży w wersji drukowanej
Rok wydania: 2018
Wydanie: I
Ilość stron: 168
Format: B5
Oprawa: miękka
ISBN: 978-83-7597-357-0
Cena:
36.70 PLN
(zawiera podatek VAT)

DO KOSZYKA
lub kup bezpośrednio w Punkcie Sprzedaży
Centrum Stomatologii, ul. Bukowska 70, poziom D1, pokój D131 (kliknij, aby zobaczyć mapkę)

Z wprowadzenia

Współczesna rzeczywistość charakteryzuje się ogromną zmiennością. Zmiana stała się nieodłącznym elementem kultury, życia społecznego, funkcjonujących rozwiązań organizacyjnych oraz działających w nich ludzi. Charakteryzuje się ciągłością i nieuchronnością. Często postrzegana jest też jako szansa na coś lepszego, bardziej dostosowanego lub funkcjonalnego. Ale nie brakuje też sceptycyzmu wokół zmiany, myślenia o niej jak o konieczności, presji, przymusie czy zaburzeniu poczucia bezpieczeństwa, destabilizacji lub zagrożeniu.
Zmiany mogą mieć charakter ilościowy i jakościowy. Te pierwsze są mierzalne i wskazują na zmiany określonych parametrów różnych obiektów lub ich nasilenia w środowisku. Z kolei zmiany jakościowe wyłaniają nowe właściwości różnych zjawisk, procesów, nieobserwowane dotąd reakcje, zachowania ludzkie. Mają najczęściej charakter niemierzalny lub trudno mierzalny.
Jedną z reakcji na zachodzące wokół jakiejś organizacji zmiany jest innowacja. Jednocześnie — jeśli jest odpowiednio wdrażana — przynosi zmianę w przestrzeni, w której jest wprowadzana. W literaturze przedmiotu innowacja jest łączona z takimi pojęciami jak nowa idea, nowość, wynalazek, ulepszenie, reforma, transformacja, wspomniana już zmiana oraz twórczość.

Innowacje wpływają dziś na życie jednostek i całych społeczeństw, jego trwanie oraz jakość. Z uwagi na wdrożenie i przyjęcie mogą wywoływać różnorodne konsekwencje. Mogą być one pozytywne i negatywne.

Innowacje stanowią celową, wymagającą wysiłku, wiedzy i zaangażowania aktywność osób — innowatorów, którzy z pełnym przekonaniem je generują i wprowadzają w życie. Proces wdrażania innowacji wymaga wytworzenia przyjaznej przestrzeni z uwzględnieniem finansowania, wsparcia materialnego i technologicznego, podjęcia działań organizacyjnych i kooperacyjnych (wewnątrz i na zewnątrz organizacji) oraz przygotowania ludzi do zaangażowania się w konkretne działania. Warto raz jeszcze podkreślić, że innowacja jest wysiłkiem zbiorowym i indywidualnym, mającym przynieść korzyści organizacji i jej społecznemu otoczeniu.Fragment książki