Zastosowanie modeli zdarzeń wielokrotnych do oceny ryzyka wystąpienia kolejnych zabiegów angioplastyki wieńcowej lub zgonu u pacjentów z chorobą niedokrwienną serca

Autorzy: Michał Michalak
Nakład drukowany wyczerpany
Rok wydania: 2019
Wydanie: I
Ilość stron: 146
Format: B5
Oprawa: miękka
ISBN: 978-83-7597-373‑0

Ze Wstępu

Wiele badań medycznych opartych jest na porównywaniu efektów leczenia i występowania zdarzeń niepożądanych. Model proporcjonalnego hazardu Coxa niejednokrotnie był wykorzystywany do identyfikacji czynników ryzyka zgonu czy zdarzeń niepożądanych tak w kardiologii, jak i onkologii. Jednakże publikacje te opierają się na analizach do pierwszego zdarzenia, ignorując pozostałe zdarzenia, które są ze sobą skorelowane. Pomijając ten fakt, uzyskane wyniki charakteryzują się sztucznie zawężonymi przedziałami ufności, przez co zbyt często odrzucamy hipotezę zerową. Dlatego warto przeanalizować dostępne modele pod kątem ich przydatności do identyfikacji czynników ryzyka ponownej hospitalizacji, a pośrednio przyczyn rozwoju zmian miażdżycowych u pacjentów z niewydolnością serca.Fragment książki