Biofizyka a Medycyna. 7/2018. Pola elektromagnetycze. Kolagen

Redakcja: Leszek Kubisz, Dorota Hojan‑Jezierska, Teresa Matthews‑Brzozowska, Anna Marcinkowska‑Gapińska
Publikacja dostępna w sprzedaży w wersji drukowanej
Rok wydania: 2019
Wydanie: I
Ilość stron: 106
Format: B5
Oprawa: miękka
ISBN: 978-83-7597-355-6
Cena:
39.95 PLN
(zawiera podatek VAT)

DO KOSZYKA
lub kup bezpośrednio w Punkcie Sprzedaży
Centrum Stomatologii, ul. Bukowska 70, poziom D1, pokój D131 (kliknij, aby zobaczyć mapkę)

Tom siódmy monografii „Biofizyka a Medycyna” poświęcony jest zagadnieniom związanym z wpływem promieniowania elektromagnetycznego, obejmującego zakres od niskich częstotliwości aż do ultrafioletu, na organizmy żywe. Monografię otwiera praca doświadczalna poświęcona magnetostymulacji rozwoju nasion buraka cukrowego, jednej z najważniejszych roślin przemysłowych, prowadzonej w warunkach suboptymalnych. Praca ukazuje  skomplikowany przebieg tego procesu.
Kolejne prace mają charakter przeglądowy i dotyczą możliwości wykorzystania pola elektromagnetycznego w zabiegach medycyny estetycznej oraz ortodoncji, koncentrując się w tym drugim przypadku na analgetycznym działaniu pola magnetycznego.
Pola elektromagnetyczne w stomatologii to również wykorzystanie laserów biostymulacyjnych i laserów wysokoenergetycznych stosowanych w różnego rodzaju procedurach, które zostały zebrane i opisane w kolejnym rozdziale. Lektura tego rozdziału, dotykając kwestii bezpiecznej pracy z laserem, stanowi swego rodzaju wprowadzenie do kolejnej pracy poświęconej niekoniecznie pozytywnej roli promieniowania UV i znaczeniu lekarza–stomatologa w profilaktyce nowotworów skóry.
Tom siódmy zamyka grupa czterech prac, z których pierwsza i czwarta mają charakter przeglądowy. Poświęcone są one odpowiednio znaczeniu kolagenu w medycynie estetycznej oraz obiektywnym metodom diagnostycznym służącym do oceny stanu skóry. Jest to o tyle istotne, iż współczesna medycyna estetyczna, prawdopodobnie jak nigdy wcześniej, czasami proponuje wyrafinowane procedury terapeutyczne o charakterze antiaging. Budzi to w sposób oczywisty zainteresowanie metodami weryfikacji skuteczności stosowanych procedur i trwałości uzyskiwanych efektów. I to jest właśnie tematem dwu pozostałych prac o charakterze doświadczalnym, które poświęcone są obiektywnym, bo opartym na pomiarze konkretnych wielkości fizycznych, metodom oceny stanu skóry twarzy.
Tom siódmy zawiera prace o charakterze badawczym, prezentujące oryginalne wyniki badań, jak również prace o charakterze przeglądowym.
Ich wspólną cechą jest tematyka należąca do obszaru, w którym przenikają się biofizyka i medyna, co jest myślą przewodnią serii.

Leszek Kubisz


Fragment książki