Analiza wartości progowych elektrycznie wywołanego odruchu z mięśnia strzemiączkowego podczas operacji założenia implantu ślimakowego

Autorzy: Michał Karlik
Nakład drukowany wyczerpany
Rok wydania: 2019
Wydanie: I
Ilość stron: 106
Format: B5
Oprawa: miękka
ISBN: 978-83-7597-374-7

Celem pracy była retrospektywna ocena wartości rejestrowanego śródoperacyjnie elektrycznie wywołanego odruchu z mięśnia strzemiączkowego podczas operacji założenia implantu ślimakowego na dużej grupie badanej i określenie jego przydatności w programie leczenia głuchoty metodą implantów ślimakowych.
Szczegółowym celem pracy była analiza wyników u najmłodszych pacjentów, tzn. dzieci zaimplantowanych w wieku do 24. miesiąca życia.
Dodatkowym celem pracy była ocena czy rodzaj założonej elektrody do ślimaka może mieć wpływ na wartość  odruchu z mięśnia strzemiączkowego.
Materiał obejmuje 1000 osób zaimplantowanych wszczepem ślimakowym z powodu obustronnej głuchoty lub obustronnego niedosłuchu typu odbiorczego w ośrodku poznańskim. Badaniami objęto pacjentów operowanych w latach 2005–2018, u których założono implanty ślimakowe firmy Cochlear, stosując we wszystkich badanych przypadkach elektrodę perimodiolarną. Podgrupa dzieci implantowanych do 24 m.ż. objęła 187 pacjentów. Implanty zakładało 6 lekarzy.


Fragment książki