Ocena przydatności e‑learningu w kształceniu medycznym z zakresu patofizjologii

Autorzy: Magdalena Roszak
Nakład drukowany wyczerpany
Rok wydania: 2019
Wydanie: I
Ilość stron: 204
Format: B5
Oprawa: miękka
ISBN: 978-83-7597-376-1

Osoby studiujące obecnie bez ograniczeń posługują się nowymi technologiami cyfrowymi w życiu codziennym jak i w trakcie realizacji procesu edukacyjnego. E‑learning to nowa metoda pracy ze studentami, która staje się ważnym elementem dzisiejszego kształcenia akademickiego, w tym kształcenia medycznego. Jego stosowanie powoduje wzrost konkurencyjności uczelni na międzynarodowym rynku edukacyjnym oraz wpływa na jakość i efektywność kształcenia. Portale e‑learningowe realizują potrzeby edukacyjne uczelni oraz dostarczają przestrzeń dla organizacji procesu dydaktycznego i komunikacji wraz z ewaluacją wiedzy, ewaluacją procesu dydaktycznego czy archiwizacją efektów kształcenia. Zatem tworzenie edukacji akademickiej bez ich udziału wyda się dziś wręcz niemożliwe.
Badania międzynarodowe w zakresie e‑learningu są ciągle niewystarczające. Brak pogłębionych badań w zakresie e‑learningu na dużych grupach badanych, szczególnie w przypadku studentów kierunków lekarskich. Trudno też o porównywalne grupy edukacyjne. Liczba doniesień naukowych dotyczących e‑learningu na polskich uczelniach medycznych jest niewielka, nie ma publikacji z zakresie kształcenia w ramach fizjologii czy patofizjologii. Zatem prowadzenie badań dotyczących przydatności e‑learningu medycznego jest uzasadnione i konieczne. Uzyskane w pracy wyniki będą miały wpływ na rozwój e‑learningu na polskich uczelniach medycznych i mogą istotnie wesprzeć działania na rzecz innowacyjnych metod kształcenia wykorzystujących technologie informatyczne i komunikacyjne (ICT). Jednocześnie jest to polski głos w międzynarodowej dyskusji badawczej w zakresie systemów e‑learningowych.


Fragment książki