Psychologia w naukach medycznych. Część V

Redakcja: Wojciech Strzelecki, Sabina Siwiec, Jolanta Tomczak, Marcin Cybulski
Publikacja niedostępna w wersji drukowanej

Publikacja dostępna w wersji elektronicznej
Rok wydania: 2019
Wydanie: I
Ilość stron: 286
Format: B5
ISBN: 978-83-7597-365-5

Mamy przyjemność przekazać na Państwa ręce kolejną – piątą już – część  „Psychologii w naukach medycznych”. Zainteresowanie pracowników nauki i studentów kierunków medycznych zagadnieniami psychologicznymi dotyczącymi zarówno zdrowia, jak i choroby, skłania do refleksji nad potrzebą dzielenia się istotnymi informacjami, przemyśleniami, studiami literaturowymi oraz wynikami badań na ten temat. Było to bezpośrednią przyczyną do podjęcia się redakcji całej serii. Pierwsza część monografii ukazała się w 2010 roku, druga w 2012, trzecia w 2015, a czwarta w 2018 roku. Rola czynników psychologicznych w pracy z pacjentem, w leczeniu i w samym kontakcie z nim jest tak znacząca, że podejmowanie kolejnych zagadnień wydaje się być istotne, jeśli nie konieczne.  
Adresatami prezentowanej publikacji są studenci kierunków medycznych oraz pracownicy opieki zdrowotnej, jednakowoż celowa wieloaspektowość przekazu pozwala żywić nadzieję, że zainteresuje ona również i osoby niezwiązane z medycyną. Założeniem redaktorów jest to, ażeby zainteresować poruszanymi zagadnieniami również przedstawicieli innych profesji, w tym psychologów.
Celem całego cyklu jest przede wszystkim poszerzenie kompetencji osób o wykształceniu medycznym o obszary związane z budowaniem dobrej relacji z pacjentem, jak również przygotowanie pracowników służby zdrowia do skutecznego radzenia sobie ze stresem, negatywnymi emocjami i trudnymi rozmowami w pracy zarówno z pacjentem, jak i z jego rodziną. Wiedza na temat roli czynników psychologicznych może być również istotna z racji przewidywania różnego rodzaju trudności, które klinicyści mogą napotkać w pracy, co z kolei może obniżyć stres zawodowy, przeciwdziałać zjawisku wypalenia oraz wyposażyć ich w narzędzia i umiejętności pomocne w zachowaniu własnego dobrostanu oraz utrzymywania wysokiego poziomu motywacji.Fragment książki